KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000478396
Numer REGON: 146799748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2024-05-16
Sygnatura akt[RDF/603200/24/778]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146799748 NIP 53619142092013-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2013-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2016-02-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@KZB-LEGIONOWO.PL2013-09-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KZB-LEGIONOWO.PL2013-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.2013, NOTARIUSZ JACEK ZNIGNIEW RUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, 05-120 LEGIONOWO UL.PIŁSUDSKIEGO 31/326, NR REPERTORIUM 6754/20132013-09-26 do dziś
203.10.2014R., REPERTORIUM A NR 10578/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ JACKA ZBIGNIEWA RUSZKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, UL.PIŁSUDSKIEGO 31 LOK.326 ZMIENIONO PAR.18 USTĘP 1 ORAZ TREŚĆ PAR.16 PKNKTU 9 03.02.2015R., REPERTORIUM A NR 853/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ JACKA ZBIGNIEWA RUSZKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, UL.PIŁSUDSKIEGO 31 LOK.326 ZMIENIONO PAR.62015-02-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2015R., REPERTORIUM A NR 12517/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ JACKA ZBIGNIEWA RUSZKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, UL.PIŁSUDSKIEGO 31 LOK.326. ZMIENIONO PAR.62016-02-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2016R., REPERTORIUM A NR 4743/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ JACKA ZBIGNIEWA RUSZKOWSKIEGO, NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, UL.PIŁSUDSKIEGO 31 LOK.326, ZMIANA: PARAGRAF 62016-08-12 do dziś
505.05.2017 R., REP. A NR 4532/2017, NOTARIUSZ JACEK ZBIGNIEW RUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE. ZMIANA § 19.2017-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-09-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR XXXII/2013 RADY MIASTA LEGIONOWO Z DNIA 22 MAJA 2013R. W SPRAWIE LIKWIDACJI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W LEGIONOWIE W CELU PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA MIEJSKA LEGIONOWO2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0158912952013-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22.496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224.960.000,00 ZŁ2024-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego224960000,00 ZŁ2024-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1186530000,00 ZŁ2013-09-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT2013-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCKA2015-11-04 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2015-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOKARSKI2022-10-28 do dziś
2. ImionaNARCYZ KRZYSZTOF2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-28 do dziś
21. NazwiskoMADZIAR2017-12-20 do dziś
2. ImionaMIŁOSŁAW ARTUR2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-20 do dziś
31. NazwiskoZIELIŃSKA2013-09-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOBIEPANEK2022-07-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-18 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-18 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-18 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-02-18 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-02-18 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-18 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-02-18 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-18 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-02-18 do dziś
1093 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2014 okres OD 24.07.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
2data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
5data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
6data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
7data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
8data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
10data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
11data złożenia 16.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.07.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów