ENEA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000477231
Numer REGON: 630770227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401448/22/477]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630770227 NIP 77700028432014-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr domu 7 kod pocztowy 61-894 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2013 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ, REP. A NR 5389/20132013-09-18 do dziś
227.09.2013 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8389/2013 - ZMIENIONO: § 4 UST. 3, § 21; DODANO: § 4 UST. 4, § 14 UST. 1 PKT 21, PKT 22, PKT 23, § 19(1) UST. 1 I UST. 2.2013-12-03 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 STYCZNIA 2014 R., REP. A NR 336/2014, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU; ZMIENIONO: § 14 UST. 2, § 14 UST. 3, § 17 UST. 3.2014-03-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2014 R., REP. A NUMER 2245/2014, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2014-05-05 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 R. NR REP. A 1361/2014 NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KACZOROWSKI UL. MŁYŃSKA 2/4, 61-729 POZNAŃ ZMIENIONO § 8 UST. 1 I § 9 UMOWY SPÓŁKI2014-08-29 do dziś
629.06.2015 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 5213/2015, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ ZMIANA §8 UMOWY UST.1 UMOWY SPÓŁKI DODANIE §9 UST.3 W UMOWIE SPÓŁKI 30.09.2015 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 7576/2015, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ ZMIANA §11 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA §12 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA §15 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLENIE §17 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLENIE §18 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA §19 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA §20, 21,22,23UMOWY SPÓŁKI ZMIANA §24 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA §25, 26, 27, 28, 29, 30 UMOWY SPÓŁKI2016-03-11 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2017 R., REPERTORIUM A NUMER 7573/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA POŁOŻONA W POZNANIU (61-706) PRZY UL. LIBERTA NR 1A. ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI POLEGAJĄCE NA ZASTĄPIENIU DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI NOWĄ TREŚCIĄ, STANOWIĄCĄ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, DOKONANE UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENEA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 25.10.2017 ROKU.2017-12-13 do dziś
810.09.2019 R., REP.A NR 6376/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PAMIĄTKOWA 2/6, ZMIANA §8 UST.1, §9 POPRZEZ DODANIE UST.42019-11-08 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.11.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 8504/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. PAMIĄTKOWEJ 2/6. ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA: § 15 UST.2, § 17 UST. 3 PKT.1) LIT.C), § 18 UST. 2 PKT 1) LIT. A, § 18 UST. 2 PKT 2), § 25 UST. 5, §302020-04-20 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2020 R., REP. A NR 13584/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, ZMIANY: § 17 UST. 3 PKT 1) DODAJE SIE LIT. K), § 17 PO UST. 6 DODAJE SIĘ UST.7, § 18 UST.2 PO PKT 4) KROPKĘ NA KOŃCU ZDANIA ZASTĘPUJE SIĘ PRZECINKIEM I DODAJE SIĘ PKT. 5),2021-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-09-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ENEA CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA, NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENEA CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA, PODJĘTEJ DNIA 27.06.2013 R.2013-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENEA CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA2013-09-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-09-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000025774 2013-09-18 do dziś
5. Numer REGON6307702272013-09-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEA SPÓŁKA AKCYJNA2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6301399602013-09-18 do dziś
4. Numer KRS0000012483 2013-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.039.290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 103.929.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego103929000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBIŃSKI2021-04-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2021-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMKIEWICZ2021-04-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH2021-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2018-11-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BŁAŻEJ2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROSZCZYŃSKA2013-12-03 do dziś
2. ImionaEWA2013-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2014-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBŁASZCZYK2022-06-02 do dziś
2. ImionaIWONA2022-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-02 do dziś
21. NazwiskoJĘDRZYŃSKI2018-09-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-18 do dziś
31. NazwiskoKRASADOMSKI2013-09-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-18 do dziś
41. NazwiskoKŁODA2013-09-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-18 do dziś
51. NazwiskoKINELSKI2013-09-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-18 do dziś
61. NazwiskoPAWŁOWSKI2014-05-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ GERARD2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-05 do dziś
71. NazwiskoKLIKS2018-09-18 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-18 do dziś
81. NazwiskoSZYMCZAK2018-09-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BŁAŻEJ2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-18 do dziś
91. NazwiskoPAWLICKI2021-10-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-20 do dziś
101. NazwiskoDYGUS2018-09-18 do dziś
2. ImionaANNA2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-18 do dziś
111. NazwiskoMARCINIAK2019-11-08 do dziś
2. ImionaDAMIAN MARCIN2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-08 do dziś
121. NazwiskoGOŁDEN2020-05-15 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-15 do dziś
131. NazwiskoCICHOLSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
141. NazwiskoMAJCHRZAK2020-09-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-09 do dziś
151. NazwiskoSTACHOWIAK2021-05-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-28 do dziś
161. NazwiskoKLIMCZAK CZAJKA2021-08-25 do dziś
2. ImionaJOANNA AGATA2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-25 do dziś
171. NazwiskoKURZELEWSKI2021-10-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-20 do dziś
181. NazwiskoJANKOWSKI2013-09-18 do dziś
2. ImionaSZYMON LECH2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBERNDT2019-05-16 do dziś
2. ImionaDANUTA2019-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZARZĄDU2021-05-18 do dziś
21. NazwiskoŻUKOWSKI2019-05-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZARZĄDU2021-05-18 do dziś
31. NazwiskoGAŁĄZKA2020-07-17 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZARZĄDU2021-05-18 do dziś
41. NazwiskoJĘDRASZAK2020-07-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARCIN2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZARZĄDU2021-05-18 do dziś
51. NazwiskoJÓZEFCZYK2020-07-17 do dziś
2. ImionaVIOLETTA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZARZĄDU2021-05-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-09-18 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-09-18 do dziś
382 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2013-09-18 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-09-18 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-09-18 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-09-18 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-18 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2013-09-18 do dziś
961 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2013-09-18 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2data złożenia 11.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
10data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
11data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-08-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT. 1 KSH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH TJ. ENTUR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE NUMER KRS: 0000156688 I ITSERWIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE NUMER KRS: 0000012112 NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ENEA CENTRUM SP, Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU NUMER KRS: 0000477231 W ZAMIAN ZA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE W DNIU 13 SIERPNIA 2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENTUR SP. Z O.O., ITSERWIS SP. Z O.O. ORAZ ENEA CENTRUM SP. Z O.O.2014-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów