LEASELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000477046
Numer REGON: 146815482
Numer NIP: 5272698282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397710/22/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEASELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 306 nr lokalu 308 kod pocztowy 03-840 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LEASELINK.PL2015-05-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LEASELINK.PL2015-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 SIERPNIA 2013 R., REPERTORIUM A NUMER 18483/2013 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. CHMIELNA 73B LOK. LU10, PRZED NOTARIUSZEM DANIELEM KUPRYJAŃCZYKIEM, SPROSTOWANY PROTOKOŁEM Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2013 ROKU.2013-09-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.03.2015, REP. A NR 2286/2015, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYNIAK, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONE PARAGRAFY: §7 UST.1, §7 UST.3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2015-05-15 do dziś
3DNIA 21.04.2016R. PRZED NOTARIUSZ AGNIESZKĄ PUSZKARSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA PUSZKARSKA, OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA S.C. WARSZAWA AL. SOLIDARNOŚCI 119/125 LOK. 15, REP. A NR 1423/82016, ZMIANA §§: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, DODANO §§: 18,19.2016-10-21 do dziś
428.11.2016R., REP.A NR 145/2016, NOTARIUSZ AGATA NIEŁACNA-SZOPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA §7 UST.1 ORAZ §7 UST.32017-01-12 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 29-03-2019 R., REPERTORIUM A 6560/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA HERNIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA ZBIGNIEWA CUPRIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26B ZMIANA WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA, STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY2019-05-20 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z 02.09.2021, REPERTORIUM A NR 7913/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, EWA HELENA SERAFIN, ARTUR ROBERT RUSEK SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŻURAWIA 22 LOK. 407 W WARSZAWIE. ZMIANA WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2021-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0125278092019-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000090905 2019-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.600,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego210600,00 ZŁ2018-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2019-05-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODOWSKI2015-05-15 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2015-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLITYŃSKI2019-10-03 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MARCIN2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-03 do dziś
21. NazwiskoBARANEK2019-05-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
31. NazwiskoRACZYŃSKI2019-05-20 do dziś
2. ImionaCEZARY MARIUSZ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
41. NazwiskoSTEFAŃSKI2019-05-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ROBERT2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
51. NazwiskoTEODORCZYK2019-05-20 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWASAK2021-11-30 do dziś
2. ImionaJACEK2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-11-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-01-28 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-28 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-30 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-12-30 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2019-12-30 do dziś
446 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2019-12-30 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-12-30 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-12-30 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2015 okres OD 13.08.2013 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2data złożenia 02.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
3data złożenia 18.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
4data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
7data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.08.2013 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.08.2013 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów