DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000476960
Numer REGON: 302530313
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-07-29
Sygnatura akt[RDF/320662/21/924]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina ZBLEWO miejscowość PINCZYN2015-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PINCZYN ulica UL. GAJOWA nr domu 31 kod pocztowy 83-251 poczta PINCZYN kraj POLSKA 2015-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2013 R., ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL.JANA PAWŁA II 61 LOK.4, 01-031 WARSZAWA, REP. A NR 5634/2013.2013-09-16 do dziś
220.09.2013 R., REPERTORIUM A NR 7009/2013, ARTUR STANISŁAW KOZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA JAWNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, 01-031 WARSZAWA. ZMIANA §17 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-10-03 do dziś
317.04.2015 R., REP. A NR 4413/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA S.C. W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.4 ZMIENIONO § 1, § 2, § 16 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2015-06-29 do dziś
414 MAJA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 5035/2016, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 35/4; ZMIENIONO TREŚĆ § 17 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, USTALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2016-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2203416822015-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000505979 2015-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2015-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2013-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIETRICH2015-06-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SZCZEPAN2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCHLIN2015-06-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-16 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-09-16 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-16 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-16 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-09-16 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-09-16 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-09-16 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2014 okres OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-30 do dziś
2data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-11 do dziś
3data złożenia 12.01.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-02-03 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
14data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-30 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-11 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-02-03 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-30 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-11 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-02-03 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów