„TALENS POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000475486
Numer REGON: 146851727
Numer NIP: 9512370911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-01-31
Sygnatura akt[RDF/578954/24/97]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALENS POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KAZURY nr domu 2 E kod pocztowy 02-795 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 SIERPNIA 2013 R. ASESOR NOTARIALNY BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIRA OGONKA W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132 REPERTORIUM A NR 4254/20132013-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKURA INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.2013-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁOTYCH2016-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENNING2013-11-07 do dziś
2. ImionaROELOF GUIDO2013-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-03 do dziś
216 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-09-03 do dziś
316 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2013-09-03 do dziś
416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2013-09-03 do dziś
516 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-09-03 do dziś
620 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2013-09-03 do dziś
720 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-03 do dziś
841 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-03 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-03 do dziś
1046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2015 okres OD 08.08.2013 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
3data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
4data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-05 do dziś
5data złożenia 05.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-05 do dziś
6data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
7data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
8data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
9data złożenia 11.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2013 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.08.2013 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów