AMSTRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000475350
Numer REGON: 243364900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-07-23
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/11387/20/758]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMSTRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2013-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE kraj POLSKA 2016-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2013 R. - NOTARIUSZ ALICJA JANUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REP.A NR 1910/2013 13.08.2013 R. - NOTARIUSZ ALICJA JANUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REP.A NR 2525/2013 - ZMIANA: §10 UST.4; §29 UST.22013-09-03 do dziś
210.10.2013 R.REP. A NR 2218/2013, NOTARIUSZ IWONA SAJDAK-SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE ZMIENIONO: § 7 UST. 1; § 82014-01-15 do dziś
328.01.2014 R., REP. A NR 232/2014, NOTARIUSZ IWONA SAJDAK-SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE ZMIENIONO: § 7 UST. 1; § 8 DODANO: § 6 UST. 1 PKT. 59-642014-03-24 do dziś
430.06.2014 R. NOTARIUSZ ALICJA JANUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REPERTORIUM A NR 2105/2014 - ZMIENIONO: § 13, § 31, - SKREŚLONO: § 22 PKT. 19-21, § § 27-302014-08-06 do dziś
531.12.2014 R. - REP.A NR 1834/2014, NOTARIUSZ BARTOSZ KRZYSZTOFOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE - ZMIENIONO: §1; §2; §25, DODANO: §6 UST.1 PKT 65-712015-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEROK2015-03-25 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ŁUKASZ2015-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 105.000,00;-ZŁ2015-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105100,00 ZŁ2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGAWRON2013-09-03 do dziś
2. ImionaJACEK2013-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-25 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-03-25 do dziś
346 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2015-03-25 do dziś
446 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-25 do dziś
546 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2015-03-25 do dziś
646 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2015-03-25 do dziś
746 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2015-03-25 do dziś
873 1 REKLAMA2015-03-25 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-25 do dziś
1077 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.09.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów