HARMONIA PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000475206
Numer REGON: 302533100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-08-10
Sygnatura akt[RDF/232056/20/463]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHARMONIA PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 75 nr lokalu 83 kod pocztowy 60-523 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2013 R., REP. A NR 1224/2013, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU 05.08.2013 R., REP. A NR 1555/2013, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2013-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAHRAMALI2013-09-12 do dziś
2. ImionaZAHRA2013-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2013-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDADASHZADEH2013-09-12 do dziś
2. ImionaHAMIDREZA2013-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDADASHZADEH2013-09-12 do dziś
2. ImionaROKSANA2013-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2013-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-12 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-09-12 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-09-12 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-09-12 do dziś
525 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2013-09-12 do dziś
627 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2013-09-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-12 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-12 do dziś
929 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-09 do dziś
4data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
5data złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
6data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-10 do dziś
7data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.06.2018 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2916/2018, 06.06.20182018-09-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2018-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDADASHZADEH2018-09-14 do dziś
2. ImionaHAMIDREZA2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.06.2018 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2916/2018, 06.06.20182018-09-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów