APTEKA W RYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000474737
Numer REGON: 161547535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536180/23/850]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA W RYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina LEWIN BRZESKI miejscowość LEWIN BRZESKI2013-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość LEWIN BRZESKI ulica RYNEK nr domu 21 kod pocztowy 49-340 poczta LEWIN BRZESKI kraj POLSKA 2013-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2013R., KN. W. MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU, REP.A NR 8812/20132013-08-29 do dziś
209.10.2013R., NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.A NR 11207/2013, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 8 UST. 1, PAR. 12, PAR. 14 (PKT 2, 12, 19), DODANO PAR. 18, PAR. 18-20 OTRZYMUJĄ NOWE NUMERY PAR. 19-21.2013-10-28 do dziś
305.05.2015R., REP. A NR 4230/2015, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIENIONO: §7 UST.1, §8 UST.1, §12,, §12-21 - ZMIANA NUMERACJI, DODANO: §12 UST.1-5, USUNIĘTO: §182015-09-22 do dziś
431.05.2016R., KN W. MYGA W OPOLU, REP. A NR 5957/2016, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ ZASTĄPIONO JĄ NOWYM BRZMIENIEM2016-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-08-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAJE W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY (OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) - APTEKA PRYWATNA DANUTA KOWALSKA-SZYMCZYK W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ - SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD NAZWĄ APTEKA W RYNKU SP. Z O.O. PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 20.06.2013R. SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA IGORA FRĄSZCZAKA - KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.A NR 6195/2013 ORAZ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z DNIA 12.08.2013R. SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA IGORA FRĄSZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. ANR 8812/2013.2013-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYK2015-12-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.350,00 ZŁ2015-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego29650,00 ZŁ2015-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1593000,00 ZŁ2013-08-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYK2015-12-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBORYK2015-12-17 do dziś
2. ImionaBARBARA DANUTA2015-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-12-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-29 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-29 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-29 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-29 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-29 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-29 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-08-29 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-29 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 29.08.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
3data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
5data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
6data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
9data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
10data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.08.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.08.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów