EWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000474156
Numer REGON: 146846011
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-05-13
Sygnatura akt[RDF/111869/19/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 47A kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.2013 R., HUBERT PERYCZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6276/20132013-08-26 do dziś
201.10.2013 R., REP. A NR 13875/2013, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO §34 UST. 1.2013-10-21 do dziś
309.05.2017 R., REP. A NR 2538/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ AGNIESZKA SIEDLECKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. HOŻA 35 LOK. 22, 00-681 WARSZAWA; ZMIANA § 13, § 22, § 25, § 29, § 30 UMOWY SPÓŁKI, UCHYLENIE § 8 UST. 7, § 14 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE § 14 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 DO UMOWY SPÓŁKI2017-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2013-08-26 do dziś
2. ImionaROBERT JAROSŁAW2013-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ2014-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALNET HOLDING LIMITED2014-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERMICHE2016-06-07 do dziś
2. ImionaIWONA JOANNA2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ WRAZ Z SABRINĄ KERMICHE ORAZ GABRIELEM KERMICHE2016-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERMICHE2016-06-07 do dziś
2. ImionaSABRINA2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ WRAZ Z IWONĄ KERMICHE ORAZ GABRIELEM KERMICHE2016-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-07 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERMICHE2016-06-07 do dziś
2. ImionaGABRIEL2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ WRAZ Z IWONĄ KERMICHE ORAZ SABRINĄ KERMICHE2016-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2013-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2017-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERMICHE2017-07-26 do dziś
2. ImionaIWONA JOANNA2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRISTOPHER2017-07-26 do dziś
2. ImionaDEREK ALEXANDER2017-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2013-08-26 do dziś
2. ImionaROBERT JAROSŁAW2013-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-08-26 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-08-26 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-08-26 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-26 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-08-26 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-08-26 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-26 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-08-26 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-08-26 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2014 okres OD 29.07.2013 DO 31.10.20132014-08-08 do dziś
2data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152017-12-22 do dziś
3data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-12-22 do dziś
4data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-10 do dziś
5data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.07.2013 DO 31.10.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152017-12-22 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-12-22 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-10 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.07.2013 DO 31.10.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152017-12-22 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-12-22 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-10 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów