CZWARTA APTEKA „ZDROWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000473034
Numer REGON: 243343795
Numer NIP: 6511715602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-12-27
Sygnatura akt[RDF/575416/23/149]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCZWARTA APTEKA „ZDROWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. PIEKARY ŚLĄSKIE gmina M. PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2013-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica DIAMENTOWA nr domu 3 kod pocztowy 41-943 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2013-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2013 R. - NOTARIUSZ ALINA KAŁUŻA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, REP.A NR 3839/20132013-08-13 do dziś
218.09. 2013 R., NOTARIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REP. A NR 4178/2013 ZMIENIONO: § 2; § 3; § 7 WYKREŚLONO: § 182013-10-22 do dziś
310.06.2014 R. NOTARIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REPERTORIUM A NR 2986/2014 - ZMIENIONO: § 6, § 72014-10-23 do dziś
412.12.2016 R. - REP.A NR 7959/2016, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §6; §7; §12 UST.3; §15 UST.2; §18, DODANO: §13 UST.22017-02-28 do dziś
531.03.2023 R., REP. A NR 1566/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PARADA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH - ZMIENIONO: §5 UMOWY SPÓŁKI2023-04-27 do dziś
616.05.2023 R. - REP. A NR 2311/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PARADA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH; ZMIENIONO: § 5; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-08-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z 18.07.2013 R., REP.A NR 3836/2013, NOTARIUSZ ALINA KAŁUŻA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORSTWA HALINY KANIA-WOJTYNEK PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ HALINA KANIA-WOJTYNEK APTEKA „STAROMIEJSKA” W ŻORACH W TRYBIE ART.551 §1 KSH W APTEKA „STAROMIEJSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2014-10-23 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BARBARA2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 585.000,00 ZŁ2019-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego585000,00 ZŁ2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DOKONYWANIA W JEJ IMIENIU CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2013-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2017-06-01 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BARBARA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-13 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-13 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2013-08-13 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-08-13 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-13 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-13 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2023-04-27 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2023-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2015 okres OD 13.08.2013 DO 31.12.20132015-10-08 do dziś
2data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-21 do dziś
4data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
9data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
10data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
11data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
12data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
13data złożenia 06.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.08.2013 DO 31.12.20132015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.08.2013 DO 31.12.20132015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-02-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART.522 §1 KSH W ZW. Z ART.492 §1 PKT 1 KSH W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ CZWARTA APTEKA „ZDROWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH (KRS: 0000473034) SPÓŁEK: APTEKA NOWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH (KRS: 0000508034), „JASFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH (KRS: 0000147007), PIĄTA APTEKA ZDROWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH (KRS: 0000435622), „ZDROWIT” KATARZYNA OLSZEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH (KRS: 0000385853) ORAZ ZDROWIT ARKADIUSZ ZDEBEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH (KRS: 0000357500). UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY POWZIĘTE DNIA 12.12.2016 R. PRZED NOTARIUSZEM TYMOTEUSZEM GRAJNEREM W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH: 1) UCHWAŁA NR 02/12/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CZWARTA APTEKA „ZDROWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP.A NR 7959/2016); 2) UCHWAŁA NR 01/12/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW APTEKA NOWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP.A NR 7947/2016); 3) UCHWAŁA NR 01/12/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „JASFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (REP.A NR 7944/2016); 4) UCHWAŁA NR 01/12/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PIĄTA APTEKA ZDROWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP.A NR 7950/2016); 5) UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW „ZDROWIT” KATARZYNA OLSZEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA (REP.A NR 7956/2016); 6) UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW ZDROWIT ARKADIUSZ ZDEBEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA (REP.A NR 7953/2016).2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów