3TCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000471801
Numer REGON: 022208203
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-04-03
Sygnatura akt[RDF/195929/20/503]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa3TCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2014-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PILCZYCKA nr domu 198A nr lokalu 4 kod pocztowy 54-144 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.07.2013 R. NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. TĘCZOWA 11/4, REP. A NR 3586/20132013-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASHCHUK2013-07-31 do dziś
2. ImionaROMAN2013-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIACE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2013-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2013-07-31 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIACE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2013-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-07-31 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-07-31 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-07-31 do dziś
482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2013-07-31 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-31 do dziś
695 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-07-31 do dziś
746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2013-07-31 do dziś
846 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-07-31 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-07-31 do dziś
1047 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-07-31 do dziś
1195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2013-07-31 do dziś
1263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-07-31 do dziś
1347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-07-31 do dziś
1463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2013-07-31 do dziś
1563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-07-31 do dziś
1663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-31 do dziś
1773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-07-31 do dziś
1873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-07-31 do dziś
1973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-07-31 do dziś
2078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-07-31 do dziś
2178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 12.07.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2014 DO 09.07.20142014-08-25 do dziś
3data złożenia 09.07.2019 okres OD 09.07.2014 DO 31.12.20142019-07-09 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 18.04.20152019-07-09 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 17.04.20152019-07-09 do dziś
6data złożenia 19.03.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-19 do dziś
7data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-01 do dziś
8data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
9data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-04-03 do dziś
10data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-03 do dziś
11data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.07.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 09.07.20142014-08-25 do dziś
3OD 09.07.2014 DO 31.12.20142019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-04-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.07.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 09.07.2014 DO 31.12.20142019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-04-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji09.07.2014 R., UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIAŁOWCÓW O ROZWIĄZANIU SPOŁKI, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNY DUDUŚ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. LEGNICKIEJ 17 LOK. 74, REPERTORIUM A NR 2950/2014.2014-08-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE PRZEZ LIKWIDATORA2014-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoRUDNICKI2014-08-25 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2014-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności09.07.2014 R., UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIAŁOWCÓW O ROZWIĄZANIU SPOŁKI, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNY DUDUŚ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. LEGNICKIEJ 17 LOK. 74, REPERTORIUM A NR 2950/2014.2014-08-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów