PKL HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000470820
Numer REGON: 022190443
Numer NIP: 8971791190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2024-06-03
Sygnatura akt[RDF/608687/24/558]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPKL HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2017-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica UL. BACHLEDY nr domu 7D kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2019-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.06.2013 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. RUSKA NR 51B, 50-079 WROCŁAW, REPERTORIUM A NR 9961/2013. 12.07.2013 R. ASESOR NOTARIALNY ANNA BEM ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARTY SZAFRAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 14581/2013 - ZMIENIONO § 5 UST. 2.2013-07-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.10.2016R., REPERTORIUM A NR 4267/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ PASIERB PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ZAKOPANEM (34-500) PRZY UL. KRUPÓWKI 48, ZMIENIONE ZOSTAŁY PARAGRAFY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO: § 3 UST. 1, § 5 UST. 1, § 5 UST. 2, § 6 UST. 1, § 9, § 10 UST. 2, § 12, DODANA JEDNOSTKA REDAKCYJNA: § 11 UST. 7. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 STYCZNIA 2017 R., REPERTORIUM A NR 320/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ PASIERB PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ZAKOPANEM (34-500) PRZY KRUPÓWKI 38 - ZMIENIONO § 5 UST. 2.2017-02-09 do dziś
315.05.2020 R., KANCELARIA NOTARIALLNA W ZAKOPANEM, NOTARIUSZ JOANNA PASIERB, REP. A NR 2136/2020 ZMIANA §2, §6 UST. 1, §13 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORAZ ZMIANA §12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO POPRZEZ DODANIE UST. 15 I §5 UST. 2 POPRZEZ DODANIE TIRETU CZTERDZIESTEGO DZIEWIĄTEGO I PIĘĆDZIESIĄTEGO.2020-06-01 do dziś
410.02.2021 R., REPERTORIUM A NR 613/2021, NOTARIUSZ JOANNA PASIERB, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM - W § 5 UST. 2 DODAJE SIĘ TIRET 51, 52, 532021-03-18 do dziś
526.10.2022 R., REP. A NR 3537/2022, NOTARIUSZ JOANNA PASIERB, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM - ZMIANA § 5 UST. 2, § 11 UST. 72023-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226334302017-02-09 do dziś
4. Numer KRS0000429345 2017-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ2023-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2023-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ2023-08-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARLAK2020-10-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERŻĘGA2018-02-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁOKOZOWICZ2017-08-09 do dziś
2. ImionaPATRYK2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSASAK2020-02-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-26 do dziś
21. NazwiskoSŁUSZKIEWICZ2017-08-09 do dziś
2. ImionaBERNADETTA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-09 do dziś
31. NazwiskoPITRUS2017-02-09 do dziś
2. ImionaDANIEL2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-02-09 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2017-02-09 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-02-09 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-02-09 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-02-09 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-02-09 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-09 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-02-09 do dziś
911 05 Z PRODUKCJA PIWA2023-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 07.06.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
3data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
8data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
9data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 30.11.20222023-06-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 30.11.20222023-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.06.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 30.11.20222023-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.06.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 30.11.20222023-06-07 do dziś
10OD 01.12.2022 DO 30.11.20232024-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów