EMX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000470288
Numer REGON: 243265322
Numer NIP: 6462930216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353586/21/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243265322 NIP 64629302162013-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2013-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. OŚWIĘCIMSKA nr domu 83 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.04.2013 R., NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL.BARONA 30, - REPERTORIUM A NUMER 1446/20132013-07-18 do dziś
210.05.2018R. REPERTORIUM A NUMER 1258/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ SMOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH ZMIANA §11 UST.2 I §22 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2018-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄSIOR2013-07-18 do dziś
2. ImionaROBERT PAWEŁ2013-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ2018-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNAP ŻYWICKA2014-08-07 do dziś
2. ImionaBARBARA2013-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJWARTOŚCI 31.500,00 ZŁ2018-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYWICKI2013-07-18 do dziś
2. ImionaMAREK DANIEL2013-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁ2018-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSZMANIEC2018-10-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2018-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. NIE WYŁĄCZA TO MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ UPRAWNIAJACEJ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB PROKURY ŁĄCZNEJ.2013-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYWICKI2013-07-18 do dziś
2. ImionaMAREK DANIEL2013-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNAP ŻYWICKA2014-08-07 do dziś
2. ImionaBARBARA2013-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄSIOR2013-07-18 do dziś
2. ImionaROBERT PAWEŁ2013-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-07-18 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-07-18 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-07-18 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-07-18 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-07-18 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-07-18 do dziś
780 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-07-18 do dziś
827 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-07-18 do dziś
933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-07-18 do dziś
1027 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2014 okres OD 02.04.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
3data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.04.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.04.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów