BONESELECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000469002
Numer REGON: 302482778
Numer NIP: 6652992261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-12-20
Sygnatura akt[RDF/364716/21/82]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONESELECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina KRZYMÓW miejscowość BRZEZIŃSKIE HOLENDRY2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEZIŃSKIE HOLENDRY nr domu 62A kod pocztowy 62-513 poczta KRZYMÓW kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.04.2013R., NOTARIUSZ ALEKSANDER CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 3467/20132013-07-09 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 26.04.2016 ROKU - REP. A NR 4913/2016, NOTARIUSZ - PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 07.06.2016 ROKU - REP. A NR 6742/2016, NOTARIUSZ - ALEKSANDER CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE (ZMIENIONO: §6, §7; DODANO §9A I §9B; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2016-09-21 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 30.09.2016 ROKU - REP. A NR 11629/2016, NOTARIUSZ - ALEKSANDER CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE (ZMIENIONO: §6, §7; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2017-01-31 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 23.11.2016 ROKU - REP. A NR 13955/2016, NOTARIUSZ - PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE (ZMIENIONO §6 I §7 UMOWY; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY).2017-02-21 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 14.12.2017 ROKU - REP. A NR 16858/2017, NOTARIUSZ - PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE (ZMIENIONO: §6, §7; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2018-03-20 do dziś
628.01.2019R., REP. A NR 877/2019, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - DODANO: §9 UST. 52019-02-13 do dziś
722.10.2019R., REP. A NR 15.241/2019, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §3, §5, §6, §7; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-06-26 do dziś
805.05.2021R., REP. A NR 8195/2021, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §5 ORAZ §11 UMOWY SPÓŁKI, - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2013-07-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RYSZARD2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały93.328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.666.400,00 ZŁ, W TYM WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ANETĄ SOBCZAK 19.232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 961.600,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2013-07-09 do dziś
2. ImionaANETA MARIA2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32.596 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.629.800,00 ZŁ, W TYM WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z PRZEMYSŁAWEM SOBCZAK 19.232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 961.600,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELŻYŃSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18.056 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 902.800,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2020-06-26 do dziś
2. ImionaKALINA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.697 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 984.850,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2020-07-29 do dziś
2. ImionaJONASZ MIRON2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.697 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 984.850,00 ZŁ2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8207100,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1961600,00 ZŁ2016-09-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEREK2021-10-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2020-01-22 do dziś
2. ImionaJONASZ MIRON2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2013-07-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RYSZARD2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLAMA2021-08-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-08-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2013-07-09 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2013-07-09 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2013-07-09 do dziś
410 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2013-07-09 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-07-09 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-09 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-07-09 do dziś
810 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2013-07-09 do dziś
910 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2013-07-09 do dziś
1010 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2016-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 03.04.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
8data złożenia 20.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów