EXIN-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000468766
Numer REGON: 302419225
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-07-16
Sygnatura akt[RDF/166013/19/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIN-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO2015-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOGOTOWO ulica SKÓRZEWSKA nr domu 35 nr lokalu J/205 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2015-02-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEXIN-SYSTEM.COM. PL2015-02-06 do dziś
4. Adres strony internetowejOFFICE@EXIN-SYSTEM.PL2015-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.2013 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, WOJCIECH CENDROWSKI JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU UL. MŁYŃSKA 13/8, REP. A NR 5644/2013; 20.06.2013 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, WOJCIECH CENDROWSKI JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU, REP. A NR 7186/2013, ZMIENIONO § 2, § 12 PKT 2 I § 13 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-07-09 do dziś
213.11.2014.R., REPERTORIUM A NUMER 4710/2014, ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA - NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA - NOTARIUSZ, BEATA SPACZYŃSKA - NOTARIUSZ S.C. ZMIANA § 3, § 7, § 9, § 13, § 112015-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAKOWSKI2015-02-06 do dziś
2. ImionaARTUR2015-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.750,00 ZŁ2015-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2015-02-06 do dziś
216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2015-02-06 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2015-02-06 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-06 do dziś
531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2015-02-06 do dziś
631 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-02-06 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-02-06 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-02-06 do dziś
946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-02-06 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.01.2016 okres OD 09.07.2013 DO 31.12.20132016-03-14 do dziś
2data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.07.2013 DO 31.12.20132016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.07.2013 DO 31.12.20132016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji31.08.2017 R. DNIA 31 SIERPNIA 2017 R. PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ NOWAK - JAROSZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ POŁOŻONĄ W POZNANIU PRZY UL. NARAMOWICKIEJ NR 38/6, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW EXIN-SYSTEM SP. Z O.O. PODJEŁO UCHWAŁĘ NR 1 O POSTAWIENIU SPÓŁKI W STAN LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOT. - REP. A NR 1232/2017/,2017-12-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoRYBAKOWSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.08.2017 R. DNIA 31 SIERPNIA 2017 R. PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ NOWAK - JAROSZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ POŁOŻONĄ W POZNANIU PRZY UL. NARAMOWICKIEJ NR 38/6, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW EXIN-SYSTEM SP. Z O.O. PODJEŁO UCHWAŁĘ NR 1 O POSTAWIENIU SPÓŁKI W STAN LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOT. - REP. A NR 1232/2017/,2017-12-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów