A & A INVESTMENT GROUPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000468037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2013-07-01
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/6339/13/311]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & A INVESTMENT GROUPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2013-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica BANKOWA nr domu 8A nr lokalu 15 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2013-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04. 2013 R., NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. SZCZYTNEJ 2/1 W TORUNIU, REP. A NR 1451/20132013-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOHIŃSKY2013-07-01 do dziś
2. ImionaOLEKSIY2013-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ2013-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDARIEV2013-07-01 do dziś
2. ImionaARSEN2013-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ2013-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2013-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOHIŃSKY2013-07-01 do dziś
2. ImionaOLEKSIY2013-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDARIEV2013-07-01 do dziś
2. ImionaARSEN2013-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA, CZŁONEK ZARZĄDU2013-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2013-07-01 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-01 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-07-01 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-07-01 do dziś
542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-07-01 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-07-01 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-07-01 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-07-01 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-01 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-07-01 do dziś
1142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-07-01 do dziś
1208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2013-07-01 do dziś
1342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-07-01 do dziś
1443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-07-01 do dziś
1543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-07-01 do dziś
1643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-07-01 do dziś
1743 31 Z TYNKOWANIE2013-07-01 do dziś
1843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-07-01 do dziś
1943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-07-01 do dziś
2043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-07-01 do dziś
2143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-07-01 do dziś
2243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-07-01 do dziś
2323 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2013-07-01 do dziś
2449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-01 do dziś
2549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-07-01 do dziś
2646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-07-01 do dziś
2747 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2013-07-01 do dziś
2852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-07-01 do dziś
2919 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-07-01 do dziś
3020 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2013-07-01 do dziś
3110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2013-07-01 do dziś
3230 1 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI2013-07-01 do dziś
3330 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2013-07-01 do dziś
3423 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2013-07-01 do dziś
3530 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2013-07-01 do dziś
3633 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2013-07-01 do dziś
3732 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2013-07-01 do dziś
3846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-07-01 do dziś
3946 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2013-07-01 do dziś
4047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-07-01 do dziś
4164 11 Z DZIAŁALNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO2013-07-01 do dziś
4265 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2013-07-01 do dziś
4365 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2013-07-01 do dziś
4466 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-07-01 do dziś
4523 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2013-07-01 do dziś
4666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-01 do dziś
4764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-07-01 do dziś
4864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-07-01 do dziś
4964 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2013-07-01 do dziś
5064 91 Z LEASING FINANSOWY2013-07-01 do dziś
5147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-01 do dziś
5250 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2013-07-01 do dziś
5350 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2013-07-01 do dziś
5451 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2013-07-01 do dziś
5551 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2013-07-01 do dziś
5623 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2013-07-01 do dziś
5723 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2013-07-01 do dziś
5843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-01 do dziś
5943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów