SYNERISE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000468034
Numer REGON: 122880133
Numer NIP: 6793093292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-01-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/36180/21/121]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2013-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYNERISE SPÓŁKA AKCYJNA2016-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LUBOSTROŃ nr domu 1 kod pocztowy 30-383 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-04-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@SYNERISE.COM2019-04-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SYNERISE.COM2019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.2013 R., ASESOR NOTARIALNY MARTA NOWAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROMANY GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 2289/20132013-07-01 do dziś
219.07.2013 R., NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 2730/2013 ZMIANA STATUTU W ZAKRESIE UCHYLENIA STATUTU SPÓŁKI W DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIA STATUTU SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2013-08-08 do dziś
311.06.2014 R., REP. A NR 1706/2014, NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 7 UST. 3, § 12 UST. 3 PKT. C), § 16 UST. 2, § 25 UST. 32014-06-27 do dziś
429.05.2015 R. - NOT. ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 1757/2015 - ZMIANA: § 7 UST.12015-09-01 do dziś
5(03.11.2015), REP A 3647/2015 NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 7.12016-01-11 do dziś
627.06.2016 R., REPERTORIUM A NR 1397/2016, NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA § 12016-07-01 do dziś
726 MAJA 2017R., REP.A NR 2464/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY BARTŁOMIEJ CHOCHÓŁ UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA KOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 7 UST.12017-06-14 do dziś
826.06.2017 R., NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2303/2017, ZMIANA: § 7 UST. 1. 07.07.2017 R., NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2507/2017, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI.2017-10-05 do dziś
928.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 1900/2018 NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 7 UST. 1, § 7 UST. 1 PKT 1, § 1 PKT 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, § 8, § 13 UST. 2 I 7, § 15 UST. 1, § 16 UST. 1, § 16 UST. 3 LIT. D, § 17 UST. 1 LIT. D, § 18 UST. 2 PKT 5, 8 I 16, § 18 UST. 3, § 18 UST. 5 LIT. A, B I C, § 19; DODANO: § 7 UST. 1 PKT 11, § 12 UST. 3 LIT.E, § 16 UST. 3 LIT. E; SKREŚLONO: § 7 UST. 1 PKT 1 LIT.A, B I C, § 12 UST. 3 LIT. C, § 16 UST. 2 LIT. A, § 18 UST.2 PKT 1,7,10 I 17, § 18 UST. 5 LIT.D, § 25 UST. 32018-12-17 do dziś
1014.06.2019 R., REPERTORIUM A NR 13960/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UST. 1 DODANO PKT 12 W § 7 UST. 12019-06-25 do dziś
1112.02.2020 R., REPERTORIUM A NR 391/2020, NOTARIUSZ MALWINA SIADAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UST. 12020-02-28 do dziś
1223.07.2020 R., REP. A NR 1779/2020, NOTARIUSZ MALWINA SIADAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 7 UST.1, § 10 UST.1, § 10 UST.5, DODANO: § 10 UST.7-14, § 15 UST.5-62020-08-17 do dziś
1326.11.2020 R., REP. A NR 3072/2020, MALWINA SIADAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 7 UST. 1, § 8 LIT. B, § 10 UST. 1-4, UST. 7, UST. 14 DODANO § 15 UST. 72020-12-23 do dziś
1422.10.2021 R., REP. A NR 2818/2021 NOTARIUSZ DOROTA WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA §7 UST. 1 STATUTU2022-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2013-07-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2013-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego585500,00 ZŁ2022-01-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji117102022-01-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2020-12-23 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego585500,00 ZŁ2022-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2013-07-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20022013-07-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-12-20 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2013-08-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4432015-09-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-08-08 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2014-06-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii11842014-06-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJA O NUMERZE 1184 JEST AKCJĄ IMIENNĄ UPRZYWILEJOWANĄ W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIA DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.2018-12-20 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2015-09-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2962015-09-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-01 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2015-09-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5472015-09-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-01 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA F2015-09-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii442015-09-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-01 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2016-01-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7402016-01-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-01-11 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2017-06-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3352017-06-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-06-14 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2017-10-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4832017-10-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-10-05 do dziś
101. Nazwa serii akcjiJ2017-10-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002017-10-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneJEDNA AKCJA UPRZYWILEJOWANA O NUMERZE 1000 UPRAWNIAJĄCA DO: - POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (WICEPREZESA) - POWOŁANIA OD JEDNEGO DO DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, W TYM JEJ PRZEWODNICZĄCEGO.2018-12-20 do dziś
111. Nazwa serii akcjiK2018-12-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10612018-12-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneJEDNA AKCJA UPRZYWILEJOWANA O NUMERZE 1061 UPRAWNIAJĄCA DO: -POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU -POWOŁANIA OD JEDNEGO DO DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ2018-12-17 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2019-06-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii21962019-06-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-25 do dziś
131. Nazwa serii akcjiM2020-02-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3642020-02-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-02-20 do dziś
141. Nazwa serii akcjiN2020-08-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4282020-08-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-08-17 do dziś
151. Nazwa serii akcjiO2020-12-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1122020-12-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-12-23 do dziś
161. Nazwa serii akcjiP2022-01-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4752022-01-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane475 AKCJI IMIENNYCH, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, BEZ PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU (AKCJE NIEME). UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE KWOTA DYWIDENDY PRZYZNANA NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ ZOSTANIE POWIEKSZONA O KWOTĘ 0,01 ZŁ2022-01-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2013-07-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ, PRZY CZYM W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE OKRESOWYM LUB CIĄGŁYM, ZA WARTOŚĆ PRZYJMUJE SIĘ ICH SUMĘ ZA OKRES PIERWSZYCH 3 MIESIĘCY; 2. W INNYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ŁĄCZNIE W TYM WICEPREZES ZARZĄDU O ILE ZOSTANIE POWOŁANY; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLEWSKI2013-07-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MICHAŁ2013-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALUŚ2013-07-01 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ STANISŁAW2013-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHMAŃSKI2013-07-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGUMIŁ2013-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJÓRCZYK2019-08-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-19 do dziś
21. NazwiskoBODIS2018-06-18 do dziś
2. ImionaPETER2018-06-18 do dziś
31. NazwiskoBEŁECH2014-09-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2014-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-26 do dziś
41. NazwiskoBALUŚ2013-07-01 do dziś
2. ImionaKINGA ANNA2013-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-07-01 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-07-01 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-07-01 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-07-01 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-07-01 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-07-01 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2014 okres OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
4data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.06.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów