BIELECKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000468025
Numer REGON: 146759051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390668/22/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIELECKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DANISZEWSKA nr domu 22C nr lokalu 1 kod pocztowy 03-230 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.02.2013 R., NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - SASKA KĘPA, AL. WASZYNGTONA 4 LOK. 5, 03-910 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 192/2013 25.02.2013 R., NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - SASKA KĘPA, AL. WASZYNGTONA 4 LPK. 5, 03-910 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 334/2013 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ; ZMIANA TREŚCI USTĘPÓW 1 I 2 § 2 UMOWY (NAZWA SPÓŁKI) W § 10 UMOWY USTĘPY 4, 4 I 5 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERY 4, 5, 6.2013-06-28 do dziś
2REPERTORIUM A NR 2871/2014 MICHAŁ DOMAŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA 03-910 WARSZAWA-SASKA KĘPA § 5 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2014-05-27 do dziś
317.02.2015 R., REP. A NR 47/2015, JOANNA KNAP, NOTARIUSZ UL. NOWY ŚWIAT NR 7 LOK. 9, 00-946 WARSZAWA, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §2 UST. 1 I 2, §5 UST. 2 I 3, §7 UST.1, §8 UST.1, §12 UST.1 I 2, NUMERY USUNIĘTEGO PARAGRAFU §15 UST.2, §10 UST.32015-02-27 do dziś
419.01.2016 R., REP. A NR 61/2016, NOTARIUSZ JOANNA KNAP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 7 LOK. 9 ZMIANA: § 5 UST. 2, § 5 UST. 3, § 8 UST. 12016-01-29 do dziś
517 LUTEGO 2016 R., REP. A NR 142/2016, JOANNA KNAP, NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE § 2 UST. 1 § 2 UST. 2 § 5 UST. 2 § 5 UST. 3 § 6 UST. 2 § 8 UST. 1 § 7 UST. 1 § 10 UST. 3 § 12 UST. 1 § 12 UST. 22016-03-10 do dziś
606.07.2016R., REP. A NR 1379/2016, JOANNA KNAP NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZM. § 5 UST. 3; § 7 UST. 1; § 10 UST. 3; § 12 UST. 1 I 2 22.07.2016R., REP. A NR 1529/2016, JOANNA KNAP NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZM. § 2 UST. 1 I 2; § 5 UST. 2; § 7 UST. 1; § 8 UST. 1; § 10 UST. 3; § 12 UST. 1 I 22016-08-31 do dziś
712.09.2016 R., REP. A NR 2053/2016, NOTARIUSZ JOANNA KNAPP W WARSZAWIE ZMIANA: PAR. 5 UST. 3; PAR. 7 UST. 1; PAR. 10 UST. 3; PAR. 12 UST. 1 I 2; PAR. 18 UST. 32016-11-28 do dziś
805.09.2018R., REP. A NR 3868/2018, NOTARIUSZ JOANNA KNAP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 UST.1 I 2, §5 UST.2 I 3, §6 UST.2, §7 UST.1, §8 UST.1, §10 UST.3, §12 UST.1 I 2, SKREŚLONO §18 UST.32019-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKA2019-03-12 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZKOWSKI2019-03-12 do dziś
2. ImionaROMAN2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ.2019-03-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ.2019-03-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ.2019-03-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWIOLETTA BIELECKA - KOMPLEMENTARIUSZ2019-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKA2019-03-12 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-06-28 do dziś
269 10 Z REPREZENTOWANIE INTERESÓW JEDNEJ STRONY PRZECIW DRUGIEJ STRONIE PRZED SĄDEM LUB INNYM CIAŁEM ORZEKAJĄCYM, PROWADZONE PRZEZ ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH LUB POD ICH NADZOREM: DORADZTWO I REPREZENTOWANIE W SPRAWACH CYWILNYCH, DORADZTWO I REPREZENTOWANIE W SPRAWACH KARNYCH I DORADZTWO I REPREZENTOWANIE W PRZYPADKACH SPORÓW PRACOWNICZYCH, DORADZTWO PRAWNE I OGÓLNE KONSULTACJE, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE: STATUTÓW, UMÓW, POROZUMIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM FIRM, DOKUMENTACJI PATENTOWEJ I PRAW AUTORSKICH, PRZYGOTOWYWANIE INNYCH DOKUMENTÓW PRAWNYCH, NP.: TESTAMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW, DZIAŁALNOŚĆ NOTARIUSZY, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW POLUBOWNYCH, RZECZNIKÓW PATENTOWYCH, RADCÓW PRAWNYCH, MEDIATORÓW SĄDOWYCH2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
2data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
4data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
5data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
6data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
7data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
8data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów