ZBIGNIEW GWOŹDZIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000467548
Numer REGON: 221909245
Numer NIP: 5792251653
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/45007/22/198]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZBIGNIEW GWOŹDZIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POWSIŃSKA nr domu 34 kod pocztowy 02-903 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ...2022-08-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2022-08-25 do dziś
3. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica UL. ARTURA GROTTGERA nr domu 53 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2022-08-25 do dziś
21. Firma oddziałuBONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ...2022-08-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina BARTOSZYCE miejscowość DĄBROWA2022-08-25 do dziś
3. Adresmiejscowość DĄBROWA nr domu 37A kod pocztowy 11-200 poczta BARTOSZYCE kraj POLSKA 2022-08-25 do dziś
31. Firma oddziałuBONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ...2022-08-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina AUGUSTÓW miejscowość AUGUSTÓW2022-08-25 do dziś
3. Adresmiejscowość AUGUSTÓW ulica UL. NADRZECZNA nr domu 117 kod pocztowy 16-300 poczta AUGUSTÓW kraj POLSKA 2022-08-25 do dziś
41. Firma oddziałuBONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ...2022-08-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina MŁYNARY miejscowość MŁYNARY2022-08-25 do dziś
3. Adresmiejscowość MŁYNARY ulica UL. RYNEK nr domu 6 kod pocztowy 14-420 poczta MŁYNARY kraj POLSKA 2022-08-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.04.2013 R. NOTARIUSZ MAREK KRULL PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU REPERTORIUM A NR 1916/2013 20.06.2013 R. NOTARIUSZ MAREK KRULL PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU REPERTORIUM A NR 3084/2013, ZMIENIONO § 11 PKT 1 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2013-06-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 5249/2013 Z DNIA 05-10-2013 ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU PRZY ULICY ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 13B, ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI.2013-12-13 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 825/2014 Z DNIA 26.02.2014 ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU PRZY ULICY ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 13 B. UCHWAŁĄ NR 1/02/2014 ZMIENIA § 6 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 25.04.2014 R. REPERTORIUM A NUMER 1916/2013 DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POPRZEZ JEGO UCHYLENIE I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2014-06-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 4232/2014 Z DNIA 13-08-2014 R. ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU PRZY ULICY ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 13B. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2014-10-07 do dziś
5AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 6793/2014 Z DNIA 06.11.2014R. ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU PRZY ULICY ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 13B. ZMIANA DOTYCZY PAR.8 UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 6936/2014 Z DNIA 18.11.2014R. ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU PRZY ULICY ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 13B. ZMIANA DOTYCZY PAR.8 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-27 do dziś
6AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 1761/2015 Z DNIA 9 KWIETNIA 2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZAQ MARKA KRULL, ZMIANA PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI2015-05-27 do dziś
7AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 3371/2015 Z DNIA 29.06.2015 ROK ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MAREKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU PRZY UL. ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 13B. ZMIANA DOTYCZY PAR.8 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-21 do dziś
8AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 4314/2015 Z DNIA 17.08.2015 ROK ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU PRZY UL. ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 13B. ZMIANA DOTYCZY PAR.3 UMOWY SPÓŁKI, SIEDZIBY SPÓŁKI.2015-10-06 do dziś
915.10.2015 R., NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 5530/2015 AKT NOTARIALNY REP. A NR 1871/2016 Z DNIA 08.04.2016 R. STANOWIĄCY PROTOKÓŁ DO AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 5530/2015.2016-05-16 do dziś
1003.03.2017 R., REP. A NR 1253/2017, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MAREK KRULL ZMIENIONO: § 8 UMOWY2017-04-04 do dziś
1120 MARCA 2020 R., REPERTORIUM A NR 2396/2020, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, ZMIANA § 8 ORAZ § 11 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2020-07-13 do dziś
1224 MAJA 2022 R., REPERTORIUM A NR 4697/2022, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, ZMIANA §7 UST.1, §8 , §11 UST.5 ORAZ § 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2022-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWOŹDZIEWICZ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-08-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE 4 1. KAKOJEJKO 2. MARIUSZ 3. 76041403917 5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-08-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: 1. ZBIGNIEW MARIAN GWOŹDZIEWICZ- PREZES ZARZĄDU2013-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWOŹDZIEWICZ2022-08-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŁCZYŃSKA2020-07-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2020-07-13 do dziś
21. NazwiskoDUDA2020-07-13 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2020-07-13 do dziś
31. NazwiskoKAKOJEJKO2020-07-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2020-07-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-19 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-19 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-12-19 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-19 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-19 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-12-19 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-12-19 do dziś
846 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2014 okres OD 25.04.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
3data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
4data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
5data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.04.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów