JUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000466821
Numer REGON: 146749265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/13246/22/120]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 901 kod pocztowy 00-362 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2020-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
21. Firma oddziałuJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KIELCACH2020-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2020-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 6 nr lokalu 7G kod pocztowy 25-394 poczta KIELCE kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
31. Firma oddziałuJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2020-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAMKNIĘTA nr domu 10 kod pocztowy 30-554 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
41. Firma oddziałuJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU2020-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2020-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. TECHNOLOGICZNA nr domu 2 kod pocztowy 45-839 poczta OPOLE kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
51. Firma oddziałuJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2020-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2020-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. WŁADYSŁAWA TRYLIŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 10-683 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
61. Firma oddziałuJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI2020-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 85 nr lokalu 87 kod pocztowy 90-057 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
71. Firma oddziałuJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2020-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2020-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu 3 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
81. Firma oddziałuJUMPTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RZESZOWIE2020-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. SPORTOWA nr domu 6 nr lokalu 59 kod pocztowy 35-111 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2013R., NOTARIUSZ MACIEJ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 9 LOK. 5, REP. A NR 3794/20132013-06-26 do dziś
212.03.2014 R., REP. A NR 1712/2014, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, NOWE BRZMIENIA: § 8 UST. 4, § 14 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-14 do dziś
325.06.2015 ROKU, REP. A NR 1369/2015, MACIEJ SZCZĘSNY - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA GRZEGORZA SIKORY, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA § 5.2015-08-07 do dziś
417-06-2020 R. REPERTORIUM A 5136/2020, NOTARIUSZ JOANNA NIEWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NIEWIŃSKA - NOTARIUSZ, AGNIESZKA PRZYBYSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. WOJCIECHOWSKIEGO NR 37 LOK.7/12, 02-495 WARSZAWA ZMIENIONO: § 1, § 5 UST. 1, § 15 UST. 2, § 16 UST. 10 UMOWY SPÓŁKI DODANO: § 15 UST. 10 UMOWY SPÓŁKI2020-10-22 do dziś
515-09-2021 R. REPERTORIUM A 21070/2021, NOTIARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA, DODANO: § 10 UST. 7, § 10 UST. 8, § 10 UST. 9, § 10 UST. 10, § 10 UST. 11, § 15 UST. 11, § 15 UST. 12, § 15 UST. 13, § 15 UST. 14 , § 16 UST. 12, § 16 UST. 13 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO: § 10 UST. 5, § 10 UST. 6, § 15 UST. 1, § 15 UST. 9, § 16 UST. 11 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROS2020-10-22 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2022-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZONEK2020-10-22 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2022-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZONEK2020-10-22 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROS2020-10-22 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-22 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-22 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-22 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2014 okres OD 05.06.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
5data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.06.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.06.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów