3MAJ 4MĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000465086
Numer REGON: 243283024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/6189/21/709]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa3MAJ 4MĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2016-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 16A kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2016-05-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@3MAJ4ME.PL2016-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.20132013-06-07 do dziś
215.07.2013, NOTARIUSZ IZABELA BIEŃKO-MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3-GO MAJA 14, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, REPERTORIUM A NR 6707/2013 - NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2013-10-04 do dziś
310.03.2016R.REPERTORIUM „A” NUMER 203/2016; NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRANDYS, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL.WŁ.PRZYBYLAKA 14, ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2016-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKA MALINGA2013-06-07 do dziś
2. ImionaDOBROSŁAWA JUSTYNA2013-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-06-07 do dziś
274 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-06-07 do dziś
374 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-07 do dziś
477 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-06-07 do dziś
585 52 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-06-07 do dziś
685 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-07 do dziś
785 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-06-07 do dziś
886 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2013-06-07 do dziś
996 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-06-07 do dziś
1085 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.06.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
2data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZMALA W KANCELARII NOTARIALNEJ W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA 18 Z DNIA 1 MARCA 2021R. REPERTORIUM A NR 2224/2021,2021-03-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2021-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLESZCZYŃSKA MALINGA2021-03-15 do dziś
2. ImionaDOBROSŁAWA JUSTYNA2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZMALA W KANCELARII NOTARIALNEJ W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA 18 Z DNIA 1 MARCA 2021R. REPERTORIUM A NR 2224/2021,2021-03-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów