FIRMA FRANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000462968
Numer REGON: 302432929
Numer NIP: 9950226137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2022-12-21
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12038/22/328]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA FRANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina NOWE MIASTECZKO miejscowość NOWE MIASTECZKO2021-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWE MIASTECZKO ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 5 kod pocztowy 67-124 poczta NOWE MIASTECZKO kraj POLSKA 2021-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.04.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 819/20132013-05-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.2014 R., NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 265/2014 - ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2014 R., NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1092/2014 - ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-06-27 do dziś
418.02.2016 R., NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 694/2016, ZMIANA: §3.2016-03-04 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.12.2018R., REP. A NR 5278/2018, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §7, §8, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2019R., REP. A NR 1157/2019, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §7, §8, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-03-27 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.11.2020R., REP. A NR 13029/2020, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2021-01-21 do dziś
730.11.2022 R., NOTARIUSZ WERONIKA SZCZEPAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 6601/2022- ZMIANA §13.2022-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2013-05-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2013-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25.043 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.521.500,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2013-05-22 do dziś
2. ImionaANNA2013-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 25000,00 ZŁ2016-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12546500,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112491000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2013-05-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2013-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-03-06 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-03-06 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-03-06 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-03-06 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-06 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-03-06 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-03-06 do dziś
801 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2014-03-06 do dziś
901 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2014-03-06 do dziś
1046 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2014 okres OD 22.05.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
2data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.05.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr V. GU 85/21 data 05.11.20212021-12-16 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 25.01.2022R. SYGN. AKT V. GUP 272/21 O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI data 25.01.20222022-06-30 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2021-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan nr data2021-06-28 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2021-06-28 do dziś
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU, OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO nr XI GR 55/19 data 19.09.20192020-01-24 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 04.06.2020 data UMORZENIE POSTĘPOWANIA2022-11-14 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów