APTEKA SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000461477
Numer REGON: 122852409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-10-27
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/18848/23/886]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina BRZESZCZE miejscowość BRZESZCZE2013-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZESZCZE ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 13A kod pocztowy 32-620 poczta BRZESZCZE kraj POLSKA 2013-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 KWIETNIA 2013 R, REP „A” NUMER 3397/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ SIWIŃSKĄ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2, PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ OBEJMUJĄCY W PUNKCIE II AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2013-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-05-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCANIA W TRYBIE ART. 551 § 5 KSH FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCEGO WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEDSIĘBIORCA PRZEKSZTAŁCAJĄCY FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TO EWA IRENA DZIEDZIC WPISANA DO CEIDG POD NAZWĄ APTEKA SIGMA EWA DZIEDZIC. SPÓŁKĘ PRZEKSZTAŁCONA TO APTEKA SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY Z DNIA 24 KWIETNIA 2013 ROKU SPORZĄDZONO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REP A NR 3397/2013) .2013-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDZIEDZIC EWA APTEKA „SIGMA” EWA DZIEDZIC W BRZESZCZACH2013-05-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-05-16 do dziś
3. Numer w rejestrze—————2013-05-16 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrEWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ URZĄD GMINY W BRZESZCZACH2013-05-16 do dziś
5. Numer REGON2710474542013-05-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHARMACY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1214360922023-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000375684 2023-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000, 00 ZŁ2023-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2013-05-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT W RAZIE JEGO POWOŁANIA.2013-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPECYNA2023-10-27 do dziś
2. ImionaADAM2023-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPŁONKA2023-10-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-10-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-05-16 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-16 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-16 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-16 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-16 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-16 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-05-16 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-16 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-05-16 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2014 okres OD 16.05.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
3data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
5data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
9data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
10data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.05.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.05.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów