GRYFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000461426
Numer REGON: 321312461
Numer NIP: 6692518152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451600/22/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 321312461 NIP 66925181522013-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2013-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 4 kod pocztowy 75-211 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2013-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2012 R., NOTARIUSZ MIROSŁAW PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, UL. 1 MAJA 12/2, 75-800 KOSZALIN, REP. A NR 7482/2012;2013-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLEWSKA2013-05-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1300 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLEWSKA2013-05-10 do dziś
2. ImionaDOMINIKA NATALIA2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1300 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLEWSKA2019-03-14 do dziś
2. ImionaLUCYNA ANTONINA2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1200 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYSZER2019-03-14 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1200 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2013-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLEWSKI2013-05-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ LUCJAN2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRYCHLEWSKA2013-05-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-05-10 do dziś
21. NazwiskoRYCHLEWSKA2013-05-10 do dziś
2. ImionaDOMINIKA NATALIA2013-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-05-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-05-10 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-09-08 do dziś
246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2021-09-08 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-09-08 do dziś
446 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2021-09-08 do dziś
546 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2021-09-08 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-08 do dziś
747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-08 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
6data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7data złożenia 04.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
8data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów