ASTEROID PICTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000460947
Numer REGON: 146664801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2019-03-07
Sygnatura akt[RDF/982743/19/50]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEROID PICTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ASFALTOWA nr domu 5 nr lokalu 6 kod pocztowy 02-527 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2013 R., NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAŃSKI REPERTORIUM A NR 522/2013 KANCELARIA NOTARIALNA AL. WASZYNGTONA 4 LOK. 5 03-910 WARSZAWA - SASKA KĘPA2013-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2013-05-07 do dziś
2. ImionaJAN KRZYSZTOF2013-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2013-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2013-05-07 do dziś
2. ImionaANTONI KAROL2013-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2013-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARYNOWSKI2013-05-07 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2013-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2013-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM.2013-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2013-05-07 do dziś
2. ImionaJAN KRZYSZTOF2013-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2013-05-07 do dziś
2. ImionaANTONI KAROL2013-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARYNOWSKI2013-05-07 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2013-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2013-05-07 do dziś
258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2013-05-07 do dziś
358 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-05-07 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-05-07 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-05-07 do dziś
658 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2013-05-07 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-05-07 do dziś
859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-05-07 do dziś
959 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2013-05-07 do dziś
1059 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-05-07 do dziś
1159 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2013-05-07 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-05-07 do dziś
1359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-05-07 do dziś
1460 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2013-05-07 do dziś
1560 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2013-05-07 do dziś
1661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2013-05-07 do dziś
1761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2013-05-07 do dziś
1861 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2013-05-07 do dziś
1961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2013-05-07 do dziś
2062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-05-07 do dziś
2162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-05-07 do dziś
2262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-05-07 do dziś
2318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-05-07 do dziś
2462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-05-07 do dziś
2563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-05-07 do dziś
2663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-05-07 do dziś
2763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2013-05-07 do dziś
2863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-07 do dziś
2990 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-05-07 do dziś
3090 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-05-07 do dziś
3190 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2013-05-07 do dziś
3290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2013-05-07 do dziś
3391 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2013-05-07 do dziś
3418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2013-05-07 do dziś
3591 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2013-05-07 do dziś
3691 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2013-05-07 do dziś
3791 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2013-05-07 do dziś
3891 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2013-05-07 do dziś
3992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2013-05-07 do dziś
4093 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2013-05-07 do dziś
4193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2013-05-07 do dziś
4293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-05-07 do dziś
4393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-05-07 do dziś
4493 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2013-05-07 do dziś
4518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-05-07 do dziś
4693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-05-07 do dziś
4732 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2013-05-07 do dziś
4847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-07 do dziś
4947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-05-07 do dziś
5058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.03.2019 okres OD 13.03.2013 DO 31.12.20132019-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów