A.M.P.B. NATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000460734
Numer REGON: 122785038
Numer NIP: 6832080917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-05-24
Sygnatura akt[RDF/490238/23/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122785038 NIP 68320809172013-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.P.B. NATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2013-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELICZKA ulica UL. SZPITALNA nr domu 4 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.02.2013 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM „A” NR 1253/20132013-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIEC2013-05-06 do dziś
2. ImionaANNA2013-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁ2013-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKA2013-05-06 do dziś
2. ImionaPAULINA ANGELIKA2013-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁ2013-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2013-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-05-06 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-05-06 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-06 do dziś
447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-06 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-06 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-06 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-06 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-06 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-06 do dziś
1046 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.11.2014 okres OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
2data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
3data złożenia 22.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
4data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
5data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
6data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-13 do dziś
7data złożenia 24.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-24 do dziś
8data złożenia 24.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-24 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.03.2018R REP. A NR 2351/2018 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,2018-07-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATORZY BĘDĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE2018-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMARCINIEC2018-07-25 do dziś
2. ImionaANNA2018-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-25 do dziś
21. NazwiskoBIELECKA2018-07-25 do dziś
2. ImionaPAULINA ANGELIKA2018-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.03.2018R REP. A NR 2351/2018 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,2018-07-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów