BUD-PIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000459980
Numer REGON: 180968615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-08-25
Sygnatura akt[RDF/325301/21/22]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-PIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDTOWA2013-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2015-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELEC ulica WOJSŁAWSKA nr domu 23 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2015-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI REP. A NR 1519/2013 Z DNIA 12.04.2013 R. NOTARIUSZ KATARZYNA SZULIK-DUDEK, 39-300 MIELEC, UL. JAGIELLOŃCZYKA 13/102013-04-25 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁAW CHORABIK KRAKÓW PL. WOLNICA 11/1, 31-060 KRAKÓW, NR REP A 1512/2013 ZMIANA PAR. 7 I DODANIE PAR. 7 ZE ZNACZKIEM 1.2013-05-23 do dziś
330.09.2014 R., REP. A NR 5211/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA SZULIK-DUDEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W MIELCU PRZY UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 13/10 - ZMIANA PAR. 7, PAR. 7 ZE ZNACZKIEM 12014-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-PIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1809204882013-04-25 do dziś
4. Numer KRS0000443055 2013-04-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOR2013-04-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2013-04-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.788.189, 71 ZŁ2013-05-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2013-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2013-04-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-04-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.786.189, 71 ZŁ2013-05-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2013-05-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDŁA2013-04-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2013-04-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego558.954, 73 ZŁ2013-05-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2013-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2013-04-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-04-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego556.954, 73 ZŁ2013-05-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2013-05-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAN2013-04-25 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2014-11-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego607.000,00 ZŁ2014-11-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2014-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2013-04-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-04-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego607.000,00 ZŁ2014-11-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2014-11-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁACZNA). W SKŁAD ZARZĄDU BUD-PIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIELCU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCY CZŁONKOWIE: PAWEŁ PISKOR - PREZES ZARZĄDU, AGNIESZKA KUDŁA - WICE PREZES ZARZĄDU, KAZIMIERZ KILIAN - WICE PREZES ZARZĄDU2013-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-PIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1809204882013-04-25 do dziś
4. Numer KRS0000443055 2013-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-04-25 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-04-25 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-04-25 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-04-25 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-04-25 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-04-25 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-04-25 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-04-25 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-04-25 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 12.04.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
2data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
8data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.04.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów