GMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000458155
Numer REGON: 122794801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503206/23/803]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122794801 NIP 67624627882013-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica LEONA PETRAŻYCKIEGO nr domu 53 kod pocztowy 30-410 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2013 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOGNA DEMBOWSKA, 31-514 KRAKÓW, AL. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 15A, REP. A NR 619/132013-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2013-04-15 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2013-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 ZŁ2013-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2013-04-15 do dziś
2. ImionaJÓZEF2013-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ2013-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-04-15 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
2data złożenia 14.03.2017 okres OD 15.04.2013 DO 31.12.20132017-05-16 do dziś
3data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-16 do dziś
4data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
6data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-07 do dziś
7data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-22 do dziś
8data złożenia 22.06.2023 okres OD 26.02.2020 DO 31.12.20202023-06-22 do dziś
9data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 30.06.20212023-06-22 do dziś
10data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2020 DO 25.02.20202023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
2OD 15.04.2013 DO 31.12.20132017-05-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-22 do dziś
8OD 26.02.2020 DO 31.12.20202023-06-22 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 30.06.20212023-06-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 25.02.20202023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
2OD 15.04.2013 DO 31.12.20132017-05-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji26.02.2020 R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOT. ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1836/2020, 26.02.20202020-04-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W LIKWIDACJI UPOWAŻNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGOŁĘBIOWSKI2020-04-30 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności26.02.2020 R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOT. ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1836/2020, 26.02.20202020-04-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów