ASTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000457381
Numer REGON: 146615292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-09-24
Sygnatura akt[RDF/242712/20/540]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BARTYCKA nr domu 18 kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.2013 R.2013-04-05 do dziś
2ZMIANA §§ 5, 8, 16; DODANIE § 5A Z DN. 15.11.2016 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE BRTŁOMIEJ JABŁOŃSKI ZA NR REP. A 7873/2016; ZMIANA § 5A Z DN. 08.02.2017 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI ZA NR REP. A 1325/20172017-05-13 do dziś
305.11.2019 R., REP. A NR 2005/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH GONET, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA § 16 UMOWY SPÓŁKI2019-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2015-06-29 do dziś
2. ImionaMONIKA URSZULA2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁOTYCH2017-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGORCZUK2013-04-05 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.400 ZŁOTYCH2017-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIORA2013-04-05 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ARKADIUSZ2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁOTYCH2017-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZ2013-04-05 do dziś
2. ImionaMARTA WIKTORIA2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000 ZŁOTYCH2017-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2013-04-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ LECH2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁOTYCH2017-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-05 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2013-04-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁOTYCH2017-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-05 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2016-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁOTYCH2017-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego144000,00 ZŁ2017-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2016-08-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ LECH2016-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIORA2016-08-10 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ARKADIUSZ2016-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2016-08-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGORCZUK2013-04-05 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZ2013-04-05 do dziś
2. ImionaMARTA WIKTORIA2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY2013-04-05 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-05 do dziś
328 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2013-04-05 do dziś
430 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2013-04-05 do dziś
582 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-04-05 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-04-05 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-05 do dziś
871 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-04-05 do dziś
974 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-04-05 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2014 okres OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
3data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
4data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów