OZEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000457054
Numer REGON: 180962044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/538171/23/683]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOZEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROSNO gmina KROSNO miejscowość KROSNO2015-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNO ulica UL. TYSIĄCLECIA nr domu 14A kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2016-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.2013 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE, UL. PAWŁA Z KROSNA 1, REP. A NR 366 Z ROKU 20132013-04-04 do dziś
231.08.2015R., REP. A NR 3317/2015, TOMASZ KARAŚ, NOTARIUSZ W BRZOZOWE UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY2015-11-03 do dziś
324.11.2022 R. REP. A NR 10553/2022, DAWID WOJEWODA NOTARIUSZ W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 POK. 124; ZMIANA PAR. 1 UST. 1, PAR. 1 UST. 2, PAR. 2; ZMIANA NUMERACJI UST. 1 I 2 W PAR. 3 NA UST. 2 I 3 ORAZ DODANIE UST. 1 W PAR. 3; ZMIANA PAR. 5, PAR. 6 UST. 2, PAR. 9, PAR. 12, PAR. 14 UST. 4, PAR. 16.2023-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWISZA2013-04-04 do dziś
2. ImionaMAREK ANTONI2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2023-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1810694802023-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000496575 2023-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2023-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2023-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.2015-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWISZA2019-08-02 do dziś
2. ImionaMAREK2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-04-04 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-02-27 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-02-27 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2023-02-27 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2023-02-27 do dziś
571 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-02-27 do dziś
674 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2023-02-27 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2023-02-27 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2014 okres OD 22.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
2data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3data złożenia 02.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
7data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
8data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
10data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów