EMPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000456813
Numer REGON: 146615518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-01-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/58834/21/983]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1466155182013-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA nr domu 6A nr lokalu 5 kod pocztowy 03-216 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.2013 R., NOTARIUSZ IGOR POPOW, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ 3, REP. A NR 218/13 - § 1, § 2 UST. 1, § 3 - § 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2013-04-03 do dziś
219.04.2013 R., REP. A NR 1706/13, NOTARIUSZ IGOR POPOW, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, UL. SKŁODOWSKIEJ 3, ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU 3, T.J. UMOWY SPÓŁKI2013-05-07 do dziś
313.11.2013R. NOTARIUSZ IGOR POPOW, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, ZMIANA TREŚCI PAR.5 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2013-11-29 do dziś
428.08.2014 R. REPERTORIUM A NR 2623/2014, WANDA ANDRZEJEWSKA-ORZECHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNMA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI PAR. 5 UST. 1.2014-10-08 do dziś
517.11.2014 R. REPP. A NR 3169/2014; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ WANDA ANDRZEJEWSKA-ORZECHOWSKA ZMIANA TREŚCI PAR. 32014-12-16 do dziś
602.09.2021 R. REP. A NR 5722/2021; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ MARIUSZ HANKE ZMIANA: § 3, § 52022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUR2013-04-03 do dziś
2. ImionaKAMIL PATRYK2013-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2013-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONYM JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUR2013-04-03 do dziś
2. ImionaKAMIL PATRYK2013-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-10-08 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-10-08 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-10-08 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-10-08 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-10-08 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-10-08 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-10-08 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-10-08 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-08 do dziś
1046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
5data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
8data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów