DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000452984
Numer REGON: 021992229
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-09-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/11020/19/748]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI2020-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 34A nr lokalu II P, 18.1 kod pocztowy 50-335 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LESZNIE2014-07-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2014-07-01 do dziś
3. Adresmiejscowość LESZNO ulica NARUTOWICZA nr domu 37 nr lokalu 5 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2014-07-01 do dziś
21. Firma oddziałuDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2016-01-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-01-25 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KALWARYJSKA nr domu 69 nr lokalu 9 kod pocztowy 30-504 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
31. Firma oddziałuDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POZNANIU2016-01-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-01-25 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. STANISŁAWA TACZAKA nr domu 24 nr lokalu 103 kod pocztowy 61-819 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
41. Firma oddziałuDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RZESZOWIE2016-01-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-01-25 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica PL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 35-005 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
51. Firma oddziałuDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2016-01-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2016-01-25 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 41 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-023 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
61. Firma oddziałuDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU2016-01-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2016-01-25 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. TECHNOLOGICZNA nr domu 2 kod pocztowy 45-839 poczta OPOLE kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
71. Firma oddziałuDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KATOWICACH2016-01-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2016-01-25 do dziś
3. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 11 nr lokalu CD18 kod pocztowy 40-084 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
81. Firma oddziałuDOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE2016-06-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2016-06-06 do dziś
3. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE nr domu 52 kod pocztowy 65-078 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2016-06-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2012 R., NOTARIUSZ DR RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SZEWSKA 61-62 LOK 1A, REPERTORIUM A NUMER 3432/2012. 15.02.2013 R., NOTARIUSZ DR RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SZEWSKA 61-62 LOK 1A, REPERTORIUM A NUMER 556/2013, ZMIENIONO § 3 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2013-02-27 do dziś
227.11.2015R., REP. A NR 2437/2015, NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUFOROWEJ NR 34; ZMINIONO: §3 I UCHWALONY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2016-01-25 do dziś
321.05.2016R., REP. A NR 1056/2016, NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUFOROWEJ NR 34; ZMIENIONO: §3 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-06-06 do dziś
401.07.2016R., REP. A NR 1486/2016, NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUFOROWEJ NR 34; ZMIENIONO: §17 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-07-15 do dziś
530.07.2016 R., NOTARIUSZ ARTUR GILEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BUFOROWA 34, REP. A NR 1749/2016, ZMIENIONO §3 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2016-10-10 do dziś
626.04.2017R., NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUFOROWEJ NA 115, REP. A NR 1246/2017; ZMIENIONO: §17.2017-10-09 do dziś
707.11.2017R., NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUFOROWEJ NR 115, REP. A NR 3556/2017; ZMIENIONO §17 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2020-09-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA OLGA2020-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2013-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZÓW2018-11-27 do dziś
2. ImionaMAREK MIROSŁAW2018-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-02-27 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-02-27 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-02-27 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-01-25 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-01-25 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-01-25 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-25 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-25 do dziś
663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2016-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 24.10.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.10.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.10.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH O OTWARCIU POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO nr SYGN. AKT VIII GR 117/18 data 05.12.20192020-05-11 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-05-11 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów