AQUA-LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000451893
Numer REGON: 302360549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518797/23/97]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość KĘPNO2013-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘPNO ulica POZNAŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA 2013-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.02.2013 R., NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 510/20132013-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA-LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3022037552013-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000431359 2013-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2013-02-21 do dziś
2. ImionaLESZEK2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-11-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.750.000,00 ZŁ2020-11-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego750.000,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAVISON2013-02-21 do dziś
2. ImionaANGUS JAMES2013-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego750.000,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego750.000,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOZER2013-02-21 do dziś
2. ImionaBRUCE CHRISTIAN2013-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA-LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3022037552013-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000431359 2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2013-02-21 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-21 do dziś
347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-21 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-21 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-02-21 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-02-21 do dziś
733 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-02-21 do dziś
872 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-02-21 do dziś
974 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-02-21 do dziś
1028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
3data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
4data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
9data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
10data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów