ENAMOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000451840
Numer REGON: 221836167
Numer NIP: 9581662605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-12-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/75533/21/80]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENAMOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MOŁDAWSKA nr domu 9 kod pocztowy 02-127 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2013 NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY KANCELARIA NOTARIALNA, GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 1180/20132013-02-21 do dziś
229.10.2013R. REPERTORIUM A 7450/2013 NOTARIUSZ BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA TURKOT TOMASZ WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIENIONO PAR.3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20 UMOWY SPÓŁKI I USTALONO TEKST JEDNOLITY2013-12-19 do dziś
324.11.2016R., REP.A NR 4657/2016, NOTARIUSZ KAROLINA DETTLAFF, KANCELARIA NOTARIALNA W REDZIE, ZMIANA §7 UST.1 I 3 ORAZ §9 UST.1.2017-09-22 do dziś
424.06.2019R., REP. A NR 3097/2019, NOTARIUSZ KAROLINA DETTLAFF, KANCELARIA NOTARIALNA W REDZIE, 15.07.2019R., REP. A NR 3475/2019, NOTARIUSZ KAROLINA DETTLAFF, KANCELARIA NOTARIALNA W REDZIE, SPROSTOWANIE: - USUNIĘTO §10 UST.4 UMOWY SPÓŁKI, WOBEC POWYŻSZEGO UST.5 W §10 OTRZYMAŁ NR 42019-08-08 do dziś
503.09.2019 R., REP.A NR 4309/2019, NOTARIUSZ KAROLINA DETTLAFF, KANCELARIA NOTARIALNA W REDZIE, ZMIANA §7 UST.1 I UST.3 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-26 do dziś
619.10.2021 R., REP. A NR 6993/2021, NOTARIUSZ KAROLINA DETTLAFF, KANCELARIA NOTARIALNA W REDZIE, ZMIANA §7 UST.3 I UST.6 UMOWY SPÓŁKI2021-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały103 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.300,00 ZŁ2021-12-27 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2021-12-27 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2021-12-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIK2020-05-26 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2020-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.900,00 ZŁ2020-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKI2020-05-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2020-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.200,00 ZŁ2020-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-26 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2020-05-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ ERYK2020-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.200,00 ZŁ2020-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-26 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIK2021-12-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.700,00 ZŁ2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2015-05-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ ERYK2015-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKI2013-12-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2013-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMATYSIK2015-05-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2015-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-12-19 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-12-19 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-12-19 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-12-19 do dziś
563 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-12-19 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-19 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-12-19 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2014 okres OD 06.02.2013 DO 31.03.20142014-08-28 do dziś
2data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-09-03 do dziś
3data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-14 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-09-06 do dziś
5data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-07 do dziś
6data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-06-24 do dziś
7data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-05 do dziś
8data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.02.2013 DO 31.03.20142014-08-28 do dziś
2OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-09-03 do dziś
3OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-14 do dziś
4OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-09-06 do dziś
5OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-05 do dziś
6OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-11-03 do dziś
7OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-07 do dziś
8OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.02.2013 DO 31.03.20142014-08-28 do dziś
2OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-09-03 do dziś
3OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-14 do dziś
4OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-09-06 do dziś
5OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-05 do dziś
6OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-11-03 do dziś
7OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-07 do dziś
8OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów