FIRMA HANDLOWA „CIEŚLA MARKET” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 19:29:25
Numer KRS: 0000451694
Numer REGON: 022082469
Numer NIP: 6912500830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/540004/23/80]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „CIEŚLA MARKET” SPÓŁKA JAWNA2013-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICKI gmina CHOJNÓW miejscowość CHOJNÓW2013-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNÓW ulica ZIELONA nr domu 2 kod pocztowy 59-225 poczta CHOJNÓW kraj POLSKA 2013-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CIEŚLA MARKET” SPÓŁKA JAWNA MRÓWKA BOGATYNIA, ODDZIAŁ2017-06-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina BOGATYNIA miejscowość BOGATYNIA2017-06-21 do dziś
3. Adresmiejscowość BOGATYNIA ulica UL. BIAŁOGÓRSKA nr domu 21 kod pocztowy 59-920 poczta BOGATYNIA kraj POLSKA 2017-06-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 12.02.2013 R.2013-02-20 do dziś
221 SIERPNIA 2015 R. ZMIENIONO §5 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-11 do dziś
311.12.2017R., ZMIANA § 5, DODANO PKT 30, 31 UMOWY SPÓŁKI2018-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2013-02-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2013-02-20 do dziś
2. ImionaBOGDAN2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2013-02-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2013-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2013-02-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2013-02-20 do dziś
2. ImionaBOGDAN2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2013-02-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-02-20 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-20 do dziś
347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-20 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-20 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-20 do dziś
647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-20 do dziś
747 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-20 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-02-20 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2014 okres OD 20.02.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
2data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
10data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
11data złożenia 22.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-22 do dziś
12data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
13data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-22 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-22 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów