„BONUM PHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000449924
Numer REGON: 243180436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-09-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/25740/19/388]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUM PHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2013-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica OKRZEI nr domu 28 kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2013-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2013 R., REP. A NR 701/2013, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, UMOWA SPÓŁKI2013-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2013-02-06 do dziś
2. ImionaEWA URSZULA2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ2013-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2013-02-06 do dziś
2. ImionaBARBARA EMILIA2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ2013-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYŁA2013-02-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁ2013-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2013-02-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁ2013-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2013-02-06 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-02-06 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-02-06 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-02-06 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-02-06 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-02-06 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-02-06 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-06 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-02-06 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-02-06 do dziś
1143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-02-06 do dziś
1221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-02-06 do dziś
1343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-02-06 do dziś
1443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-02-06 do dziś
1543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-02-06 do dziś
1643 31 Z TYNKOWANIE2013-02-06 do dziś
1743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-02-06 do dziś
1843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-02-06 do dziś
1943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-02-06 do dziś
2043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-02-06 do dziś
2143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-02-06 do dziś
2243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-06 do dziś
2338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-02-06 do dziś
2425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-02-06 do dziś
2525 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2013-02-06 do dziś
2633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-02-06 do dziś
2733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-02-06 do dziś
2858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-02-06 do dziś
2918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-02-06 do dziś
3018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-02-06 do dziś
3145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-06 do dziś
3245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-02-06 do dziś
3345 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-02-06 do dziś
3438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-02-06 do dziś
3579 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2013-02-06 do dziś
3679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-02-06 do dziś
3779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-02-06 do dziś
3879 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-02-06 do dziś
3979 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2013-02-06 do dziś
4079 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-06 do dziś
4174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-02-06 do dziś
4271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-02-06 do dziś
4371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-02-06 do dziś
4473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-02-06 do dziś
4538 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2013-02-06 do dziś
4645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-02-06 do dziś
4745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-02-06 do dziś
4847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-06 do dziś
4946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-02-06 do dziś
5046 71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-02-06 do dziś
5146 77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-02-06 do dziś
5247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-06 do dziś
5347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-06 do dziś
5447 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-06 do dziś
5547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-06 do dziś
5638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-02-06 do dziś
5747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-06 do dziś
5847 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-02-06 do dziś
5962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-02-06 do dziś
6062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-02-06 do dziś
6162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-02-06 do dziś
6262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-02-06 do dziś
6363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-02-06 do dziś
6463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-06 do dziś
6549 39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2013-02-06 do dziś
6649 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-02-06 do dziś
6738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-02-06 do dziś
6852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-02-06 do dziś
6952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-02-06 do dziś
7056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-02-06 do dziś
7156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-02-06 do dziś
7256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-02-06 do dziś
7364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-02-06 do dziś
7464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-06 do dziś
7568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-06 do dziś
7668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-02-06 do dziś
7768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-02-06 do dziś
7841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-02-06 do dziś
7968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-02-06 do dziś
8070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-02-06 do dziś
8173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-02-06 do dziś
8273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-02-06 do dziś
8373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2013-02-06 do dziś
8473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-02-06 do dziś
8573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-02-06 do dziś
8677 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-06 do dziś
8785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-06 do dziś
8886 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2013-02-06 do dziś
8941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-02-06 do dziś
9086 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-02-06 do dziś
9186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2013-02-06 do dziś
9286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-02-06 do dziś
9386 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2013-02-06 do dziś
9486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-02-06 do dziś
9582 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2014 okres OD 29.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-17 do dziś
5data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „BONUM PHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI. NOTARIUSZ SYLWIA CHODOŁA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA CHODOŁA, 43-190 MIKOŁÓW, UL. OKRZEI 20, DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 6810/2019 ,2019-09-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2019-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPIĄTEK2019-09-17 do dziś
2. ImionaEWA URSZULA2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „BONUM PHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI. NOTARIUSZ SYLWIA CHODOŁA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA CHODOŁA, 43-190 MIKOŁÓW, UL. OKRZEI 20, DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 6810/2019 ,2019-09-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów