CTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000449845
Numer REGON: 221829233
Numer NIP: 5842730434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[RDF/455004/22/883]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica LĘBORSKA nr domu 3b nr lokalu 1.29 kod pocztowy 80-386 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCTADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2016-02-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2016-02-01 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 20-262 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-02-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18.01.2013, PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MAGDALENĘ JAKUBOWSKĄ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA AGNIESZKI ZAPARTY PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY ULICY KOŁOBRZESKIEJ 12, REPERTORIUM A NR 631/20132013-02-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2013R., REPERTORIUM A NR 3429/2013, W KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU, ZMIANA § 7 UST. 12013-08-23 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.09.2013 R., REPERTORIUM A NR 7135/2013, W KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU, ZMIANA § 7, UST. 12013-11-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.07.2014 R., NR REPERTORIUM A 4803/2014, W KANCELARII NOTARILNEJ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU. ZMIANA § 62014-08-27 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 6.11.2014 R. REPERTORIUM A NUMER 7798/2014 NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIANA: §7 UST. 1, § 82015-01-15 do dziś
6AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 2 LUTEGO 2017 ROKU REP. A 567/2017 SPORZĄDZONYM PRZEZ AGNIESZKĘ ZAPARTY NOTARIUSZA W GDAŃSKU ZMIENIONO § 15 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-24 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.04.2017 R., NR REPERTORIUM A 2995/2017, W KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKA ZAPARTY W GDAŃSKU ZMIANA §2 UST.1 I 2, §15 UST.42017-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA2013-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1900445302013-02-04 do dziś
4. Numer KRS0000004441 2013-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATOŚCI 51.550,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWICZ2013-02-04 do dziś
2. ImionaMAREK WALDEMAR2013-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.050,00 ZŁOTYCH2015-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARMOŁOWSKI2013-02-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANDRZEJ2013-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.050,00 ZŁOTYCH2015-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego145650,00 ZŁ2015-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport162900,00 ZŁ2013-02-04 do dziś
229900,00 ZŁ2015-01-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH BĘDZIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARMOŁOWSKI2017-03-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANDRZEJ2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISEWSKI2013-02-04 do dziś
2. ImionaMIESZKO JULIAN2013-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2013-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-04 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-02-04 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-02-04 do dziś
473 1 REKLAMA2013-02-04 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-04 do dziś
658 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2013-02-04 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-02-04 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-02-04 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-02-04 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 18.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
10data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
11data złożenia 25.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-25 do dziś
12data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-20 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-25 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-20 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-25 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów