APTEKI SIECIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000449124
Numer REGON: 101548263
Numer NIP: 7272788342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-10-11
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/28069/23/128]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI SIECIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16A nr lokalu BIURO 315 kod pocztowy 02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-10-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@APTEKISIECIOWE.PL2020-01-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.APTEKI-SIECIOWE.PL2020-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.07.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, REPERTORIUM A NR 3628/2012.2013-02-04 do dziś
219.03.2014 R., REPERTORIUM A NR 1826/2014, ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF KABARA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W ŁODZI, RADOSŁAWA KANIECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, ZMIENIONO: § 2, § 8, § 10, DODANO § 10A2014-03-31 do dziś
316.11.2022R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 10437/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH - UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2023-01-20 do dziś
431.08.2023R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 7502/2023, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 9/1, ZMIANY: UCHYLENIE TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU - STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2023-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ /SP. Z O.O./ W TRYBIE ART 584 ZE ZNACZNIKIEM 1 KSH, OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY EUGENIUSZA OZDOBY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA WILEŃSKA EUGENIUSZ OZDOBA NR NIP 7270004738, ZŁOŻONE W DNIU 26.07.2012 ROKU PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM CZARNECKIM W ŁODZI /REPERTORIUM A NR 3624/2012/2013-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5238093372023-10-11 do dziś
4. Numer KRS0001005890 2023-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 934.600,00 ZŁOTYCH2023-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego934600,00 ZŁ2014-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJTAŁA2023-10-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-04 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-04 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-02-04 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-01-20 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2023-01-20 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2023-01-20 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-01-20 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-01-20 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
3data złożenia 11.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
8data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
9data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
10data złożenia 28.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-03-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT. 1 KSH, PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW APTEKA WILEŃSKA EUGENIUSZ OZDOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19.03.2014 R., ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF KABARA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1826/2014.2014-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów