CTRL IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000448989
Numer REGON: 243175576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-25
Sygnatura akt[RDF/393725/22/68]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTRL IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALEKSANDRA RZESZÓTKI nr domu 9 kod pocztowy 40-702 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-01-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CTRLIT.PL2019-12-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CTRLIT.PL2019-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCTRL IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE2018-08-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-08-08 do dziś
3. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. OGRODOWA nr domu 18/22 nr lokalu 7 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-08-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.20O12 R. KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH MICHALEWICZ W KATOWICACH, UL. DĄBRÓWKI 15/1, 40-081 KATOWICE, REPERTORIUM A NR 6535/20122013-01-29 do dziś
203.08.2015R.REPERTORIUM A NR 4424/2015 NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI UL.ŻWIRKI NR 19-ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBOWICZ2013-01-29 do dziś
2. ImionaANNA2013-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2013-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2013-01-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2013-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.00 ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA LUS2013-01-29 do dziś
2. ImionaJOLANTA2013-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.00 ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROŃ2019-12-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.00 ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2013-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUS2018-08-08 do dziś
2. ImionaJAN2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUBOWICZ2013-01-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-08-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-01-29 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-01-29 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-01-29 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-01-29 do dziś
558 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2013-01-29 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-01-29 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-29 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2016-01-29 do dziś
291 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
4data złożenia 14.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
5data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
6data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 19.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
8data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
9data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów