LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000447876
Numer REGON: 243166560
Numer NIP: 6292465943
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-06-25
Sygnatura akt[RDF/623804/24/232]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2013-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica LASKI nr domu 83 kod pocztowy 41-306 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2013-01-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLTB@LTB.ORG.PL2013-01-22 do dziś
4. Adres strony internetowejLTB.ORG.PL2013-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 ROKU, REPERTORIUM A NR 10.902/2012 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM WOJDYŁO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 262013-01-22 do dziś
21 LUTEGO 2013 ROKU, NR REPERTORIUM „A” 808/2013, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 ORAZ PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2013-01-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000,00 ZŁ2014-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁA2013-01-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁ2014-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁA2014-01-30 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ2014-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego66000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ: 1) W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH O WARTOŚCI DO 5.000 ZŁ - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁA2014-01-30 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁA2013-01-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2013-01-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-01-22 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-01-22 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
3data złożenia 09.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
8data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
9data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
11data złożenia 25.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów