PAŁAC ŁĘKANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000447337
Numer REGON: 146499354
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2019-01-21
Sygnatura akt[RDF/949077/19/379]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPAŁAC ŁĘKANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NARBUTTA nr domu 83 nr lokalu I-9 kod pocztowy 02-524 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 LISTOPADA 2012 (REP. 10838/2012) SPORZĄDZONY PRZEZ DANUTĘ KOSIM-KRUSZEWSKĄ NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. SZAREJ 14 LOKAL 152013-01-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.10.2013 R. REP. A NR 7735/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ ŁUCJĘ KALISZ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2013-05-15 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2013-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBOCH2013-05-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARIUSZ2013-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2013-05-15 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2013-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-01-11 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-01-11 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-01-11 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-01-11 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-01-11 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-01-11 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2013-01-11 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-01-11 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-01-11 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-01-11 do dziś
1143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-01-11 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-01-11 do dziś
1343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-01-11 do dziś
1443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-11 do dziś
1546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-01-11 do dziś
1647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-11 do dziś
1758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-01-11 do dziś
1858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-01-11 do dziś
1962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-01-11 do dziś
2062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-01-11 do dziś
2163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-01-11 do dziś
2263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-11 do dziś
2342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-01-11 do dziś
2464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-01-11 do dziś
2564 91 Z LEASING FINANSOWY2013-01-11 do dziś
2664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-01-11 do dziś
2764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-01-11 do dziś
2866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-01-11 do dziś
2968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-01-11 do dziś
3068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-11 do dziś
3168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-01-11 do dziś
3268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-01-11 do dziś
3370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-01-11 do dziś
3442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-01-11 do dziś
3570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-01-11 do dziś
3670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-11 do dziś
3773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-01-11 do dziś
3873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-01-11 do dziś
3973 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2013-01-11 do dziś
4073 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-01-11 do dziś
4173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-01-11 do dziś
4273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-01-11 do dziś
4374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-11 do dziś
4481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-01-11 do dziś
4542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-01-11 do dziś
4666 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2013-01-11 do dziś
4742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-01-11 do dziś
4842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-01-11 do dziś
4942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-11 do dziś
5043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.01.2019 okres OD 23.11.2012 DO 31.12.20132019-01-19 do dziś
2data złożenia 19.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-19 do dziś
3data złożenia 19.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-19 do dziś
4data złożenia 19.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-19 do dziś
5data złożenia 19.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.11.2012 DO 31.12.20132019-01-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.11.2012 DO 31.12.20132019-01-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów