INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000445582
Numer REGON: 101524417
Numer NIP: 9471981723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2023-04-27
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/3789/23/108]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2012-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ZBĄSZYŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 91-342 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 06.12.2012 R. REPERTORIUM A NR 1567/2012, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA KRÓLA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI - SPORZĄDZONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.2012-12-21 do dziś
213 SIERPNIA 2013 R., REP. A NR 1960/2013, NOT. PIOTR KRÓL, K.N. W ŁODZI, DODANO W § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO PUNKTY 62-652013-09-30 do dziś
314.07.2014 R., REP. A NR 1941/2014, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 8 UST. 1 I 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-08-27 do dziś
408.09.2014 R NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 2359/2014 - ZMIENIONO § 16 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-11-05 do dziś
530.09.2014R.,REP.A NR 6509/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 8 UST.1,2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-03-05 do dziś
615.01.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ P.KRÓL, REPERTORIUM A NR 161/2018, ZMIANA § 17 UST.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-03-28 do dziś
718.12.2019, REPERTORIUM A NR 3828/2019, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA TREŚCI §12, §14, §15, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24 ORAZ DODANO §25 DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2020-02-20 do dziś
803.02.2020 R., REP. A NR 265/2020, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 8 UST. 1, 2 UMOWY SPÓŁKI2020-08-11 do dziś
916.12.2021 R., REP. A NR 11085/2021, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA PAR. 8 UST. 1, 2 UMOWY SPÓŁKI2022-08-19 do dziś
1029.11.2022 R., REPERTORIUM A NR 9931/2022, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - DODANIE DO PAR. 18 UST. 3, DODANIE PAR. 19A UMOWY SPÓŁKI2023-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PELION” SPÓŁKA AKCYJNA2012-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4709290742012-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000049482 2012-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000,00 ZŁ2022-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000000,00 ZŁ2022-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2012-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWISTAK2019-08-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIĘŻKI2017-04-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2017-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKNADAJ2017-02-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOSIEK2022-07-28 do dziś
2. ImionaROBERT2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-28 do dziś
21. NazwiskoCIEŚLAK2022-05-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-18 do dziś
31. NazwiskoSMUGA2019-03-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJA KRZYSZTOF2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
41. NazwiskoCICHOCKI2014-11-05 do dziś
2. ImionaWITOLD2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-05 do dziś
51. NazwiskoMOLENDA2012-12-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2012-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-21 do dziś
61. NazwiskoBELINA PRAŻMOWSKA2012-12-21 do dziś
2. ImionaMARIOLA2012-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-05 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-03-05 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-03-05 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-05 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-03-05 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-03-05 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-05 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-03-05 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2013 okres 12.12.2012 31.12.20122013-05-20 do dziś
2data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
4data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
5data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
6data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
8data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
9data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
10data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.12.2012 31.12.20122013-05-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.12.2012 31.12.20122013-05-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów