BUDMAX-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000445339
Numer REGON: 362181780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-04-20
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/3430/21/585]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAX-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2021-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ŹRÓDLANA nr domu 9 kod pocztowy 85-444 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2021-04-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDMAX-STALKWASOODPORNA.PL2020-10-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDMAX-STALKWASOODPORNA.PL2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.20122012-12-20 do dziś
217.07.2015 R. NOTARIUSZ JANINA MIETZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. POD BLANKAMI 4/2, 85-034 BYDGOSZCZ, REP. A 3777/2015. ZMIANA § 32015-08-05 do dziś
311.01 2021 R. NOTARIUSZ WOJCIECH OSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY. UL KRASIŃSKIEGO 9 LOK. 1. 85-008 BYDGOSZCZ. REPERTORIUM A NUMER: 140/2021. ZMIANA: § 3 I § 4. 24.03.2021 R. NOTARIUSZ WOJCIECH OSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY. UL KRASIŃSKIEGO 9 LOK 1, 85-008 BYDGOSZCZ. REPERTORIUM A NUMER: 2498/2021 - PROTOKÓŁ SPROSTOWANIE UCHWAŁY NR. 3 DOT. § 4 UMOWY SPÓŁKI2021-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2012-12-20 do dziś
2. ImionaBARBARA EUGENIA2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 25 000,002012-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2012-12-20 do dziś
2. ImionaROBERT JERZY2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 25 000,002012-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2021-04-20 do dziś
2. ImionaROBERT JERZY2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2021-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-04-20 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-20 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-04-20 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2021-04-20 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2021-04-20 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-04-20 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-04-20 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2015 okres OD 20.12.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
2data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
3data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-31 do dziś
7data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-31 do dziś
8data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.12.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów