BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000444899
Numer REGON: 356873784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-01-25
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/1248/21/770]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JANA SURZYCKIEGO nr domu 16C kod pocztowy 30-721 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2012, REPERTORIUM A NR 11643/2012, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT LUDŹMIERSKI, AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK SPÓŁKA CYWILNA, 30-305 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 14/242013-01-02 do dziś
220.04.2015R. NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.A NR 2543/2015, ZMIENIONO: § 2 UST.1, § 4 UST.1 I 3, § 6 UST.1.2015-05-11 do dziś
307.04.2016 R., REP. A NR 2805/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1 I UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2016-04-20 do dziś
406.11.2017R. REP. A NR 9821/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §5 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2017-11-24 do dziś
525.10.2018R.,REP. A NR 9493/2018, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO: § 8 UST.1.2018-11-08 do dziś
606.03.2019 R., REPERTORIUM A NR 1849/2019, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §5 UST.3,2019-03-28 do dziś
718.06.2020 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5775/2020 - ZMIANA §5 UST.1, §5 UST.32020-07-03 do dziś
823.12.2020R., REP. A NR 13412/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO §5 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 20 LISTOPADA 2012 ROKU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPERTORIUM A NR 11639/2012, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT LUDŹMIERSKI, AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK SPÓŁKA CYWILNA, 30-305 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 14/242013-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000216902 2013-01-02 do dziś
5. Numer REGON3568737842013-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1225370852013-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000415378 2013-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3511860792015-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000031049 2015-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-12-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1499950 ZŁ (MILION CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2015-12-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12499950ZŁ2021-01-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3000000ZŁ2021-01-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3.000.000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1.499.950 ZŁ2019-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1.500.000 ZŁ2019-03-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-28 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego2.000.000,00 ZŁ2017-11-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-24 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego1.500.000 ZŁ2016-04-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTACJI BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1225370852013-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000415378 2013-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2016-04-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-04-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-01-02 do dziś
277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2013-01-02 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-01-02 do dziś
471 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-01-02 do dziś
522 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-01-02 do dziś
623 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-01-02 do dziś
725 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-01-02 do dziś
825 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2013-01-02 do dziś
925 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2015-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2013-01.01.20132013-07-18 do dziś
3data złożenia 25.06.2014 okres OD 02.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
4data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
201.01.2013-01.01.20132013-07-18 do dziś
3OD 02.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów