CSW FACILITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000444601
Numer REGON: 302312993
Numer NIP: 7822555503
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-01-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/42133/17/459]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSW FACILITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WARSZAWSKA nr domu 39/41 nr lokalu 40 kod pocztowy 61-028 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 02.08.2012 ROKU, NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8062/20122012-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASICKA2017-12-08 do dziś
2. ImionaEWELINA2017-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2017-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKA2017-12-08 do dziś
2. ImionaURSZULA2017-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2012-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-12-17 do dziś
280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-12-17 do dziś
380 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2012-12-17 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-12-17 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-12-17 do dziś
681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-12-17 do dziś
781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-12-17 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-12-17 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-12-17 do dziś
1080 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2013 okres 17.12.2012 - 31.03.20132013-10-23 do dziś
2data złożenia 13.10.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-11-14 do dziś
3data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-01-22 do dziś
4data złożenia 14.10.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.12.2012 - 31.03.20132013-10-23 do dziś
2OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-11-14 do dziś
3OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-01-22 do dziś
4OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.12.2012 - 31.03.20132013-10-23 do dziś
2OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-11-14 do dziś
3OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-01-22 do dziś
4OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ CSW FACILITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ EWA BIENIEK, MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA S.C., REP. A NR 4806/2017, 30.11.20172018-01-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2018-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKRASICKI2018-01-08 do dziś
2. ImionaBENIAMIN JAN2018-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ CSW FACILITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ EWA BIENIEK, MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA S.C., REP. A NR 4806/2017, 30.11.20172018-01-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów