LABCENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000443873
Numer REGON: 146450922
Numer NIP: 5223002004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-05-24
Sygnatura akt[RDF/605886/24/952]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABCENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 103 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@LABCENTER.COM.PL2023-03-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABCENTER.COM.PL2023-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2012 R., NOTARIUSZ ANNA EWA DAŃKO-ROESLER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ORDYNACKIEJ 9, REP. A NR 11592/20122012-12-12 do dziś
216.03.2023 R., REP. A NR 2365/2023, NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. FRANCUSKIEJ 30 LOK. 6. ZMIANA: §12, §15 UST. 3, 5 I 8, §16 UST. 6, §222023-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHOLCZYK2012-12-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2023-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDAŃKOWSKI2012-12-12 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2023-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego11700,00 ZŁ2023-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO  CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO  DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2023-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2012-12-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁODZIMIERZ2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHOLCZYK2012-12-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDAŃKOWSKI2012-12-12 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-12-12 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-12-12 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-12-12 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-12-12 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-12 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-12-12 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-12-12 do dziś
895 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2012-12-12 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 09.11.2012 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
3data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
8data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
9data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
10data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
11data złożenia 24.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.11.2012 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.11.2012 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów