INTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000443804
Numer REGON: 302302842
Numer NIP: 7792410302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-16
Sygnatura akt[RDF/450685/22/398]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GÓRKI nr domu 7 kod pocztowy 60-204 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-05-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejM.MALKOWICZ@INTEGRA-CONSULTING.PL2012-12-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTEGRA-CONSULTING.PL2012-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W BORÓWCU2012-12-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość BORÓWIEC2012-12-11 do dziś
3. Adresmiejscowość BORÓWIEC ulica PRAWDZIWKOWA nr domu 9 kod pocztowy 62-023 poczta BORÓWIEC kraj POLSKA 2012-12-11 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.11.2012 R., REPERTORIUM A NR 4528/2012, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA BEATA SPACZYŃSKA UL. NOWOWIEJSKIEGO 10/14, 61-731 POZNAŃ2012-12-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKĄ W DNIU 31.12.2012 R. REP. A NR 5277/2012, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-25 do dziś
310.12.2013 R., REPERTORIUM A NUMER 6246/2013, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA - NOTARIUSZ, BEATA SPACZYŃSKA - NOTARIUSZ S.C., UL. NOWOWIEJSKIEGO 10/14, 61-731 POZNAŃ. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 6, PAR. 9 UST. 1 PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-02-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2014 ROKU, REP. A NR 3719/2014, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BLAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO 10/4. ZMIANA § 5 USTĘPU 1 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTU 16 O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: „16) WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, W WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI (PKD 77.1).” PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2014-11-28 do dziś
530.12.2016 R., REP. A NR 4867/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA SOKALSKA AGNIESZKA SROCZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, POZNAŃ UL. MICKIEWICZA 27/1 ZMIENIONO § 8, § 9, § 10 UMOWY2017-01-26 do dziś
607.12.2018 R., REP.A NR 7401/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA SOKALSKA AGNIESZKA SROCZYŃSKA S.C. W POZNANIU, UL. MICKIEWICZA 27/1, ZMIENIONO §9 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-02-26 do dziś
7AKT NOTARIALNY SPORZADZONY W DNIU 18.12.2019 R., PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ SROCZYŃSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ DOMINIKA SOKALSKA AGNIESZKA SROCZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, 60-835 POZNAŃ, UL. MICKIEWICZA 27/1, REP. A NR 8082/2019, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 1 - § 15 UMOWY SPÓŁKI, NADANO NOWĄ TREŚĆ § 1 - § 15 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWICZ2012-12-11 do dziś
2. ImionaMAREK2012-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-12-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej135.000,00 ZŁ2013-01-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego538.842, 72 ZŁ2013-01-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2013-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.900,00 ZŁ2012-12-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-12-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego536.942, 72 ZŁ2013-01-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2013-01-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000439811 2012-12-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2014-02-19 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-02-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej14.000,00 PLN2014-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.000,00 PLN2014-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2014-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.000,00 PLN2014-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2014-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWICZ2014-02-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-02-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.000,00 PLN2014-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 PLN2014-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 PLN2014-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBARCZYK DOMINAS2020-02-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSÓJKA2020-02-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000439811 2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOROWICZ2014-02-19 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2014-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-02-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-12-11 do dziś
293 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-12-11 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-12-11 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-12-11 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-12-11 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-12-11 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-11 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-12-11 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-28 do dziś
1085 59 B EDUKACJA2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 11.12.2012 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
4data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5data złożenia 20.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 27.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9data złożenia 16.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów