„PP ZERKE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 12:04:29
Numer KRS: 0000443688
Numer REGON: 146381492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/12753/21/669]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146381492 NIP 77432140152012-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PP ZERKE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2021-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. DOBRZYŃSKA nr domu 66 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2021-05-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ZERKE.PL2018-05-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENTELO.PL2016-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU, REPERTORIUM A NR 12346/2012, MARCIN ŁASKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI, NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA UL. GRZYBOWSKA 2 LOK 26B,00-131 WARSZAWA2012-12-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.01.2013 R., NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN SZCZEPANIAK, UL. 1 MAJA 12 LOK.14, 09-402 PŁOCK, REP. A NR 16/2013, ZMIENIONO PAR. 1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.01.2013 R., NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN SZCZEPANIAK, UL. 1 MAJA 12 LOK.14, 09-402 PŁOCK, REP. A NR 123/2013, ZMIENIONO PAR. 16 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2013-02-08 do dziś
304-12-2014 R., REP. A NR 5121/2014, MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, PRZY UL. 1 MAJA 12 LOK. 14, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTOW JEGO MIEJSCE NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI STANOWIĄCĄ RÓWNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-12-30 do dziś
401.06.2015R. REPERTORIUM A NR 2121/2015 ZASTĘPCA NOTARIALNY WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN SZCZEPANIAK NOTARIUSZ 09-402 PŁOCK, UL.1 MAJA 12 LOK.14, ZMIANA PAR.2 UST.1 ORAZ PAR.15 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-22 do dziś
514.09.2015R. REPERTORIUM A NR 3524/2015 NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK KANCELARIA NOTARIALNA PŁOCK, UL.1 MAJA 12 LOK.14 ZMINA PAR.15 UST.1 ORAZ PAR.15 UST.72015-11-09 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 R., REPERTORIUM A NR 2019/2016, NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN SZCZEPANIAK, WOJCIECH CZARNOMSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 09-400 PŁOCK UL.SYNAGOGALNA 4/9 - ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2016-06-06 do dziś
725.08.2016 R., REP. A NR 3746/2016, NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY.2016-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZERKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3607325502019-03-06 do dziś
4. Numer KRS0000541165 2019-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2019-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000, 00 ZŁ2014-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYLIŃSKI2016-12-19 do dziś
2. ImionaMARIAN2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKA2016-12-19 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDNICKI2013-07-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBRUDNICKA2018-05-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-05-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-06 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-06-06 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-06 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-06-06 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-06-06 do dziś
625 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-06-06 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-06 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2014 okres OD 14.11.2012 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2012 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2012 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów