A & K NAOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000442656
Numer REGON: 122726662
Numer NIP: 9452175731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-05-08
Sygnatura akt[RDF/485771/23/134]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1227266622013-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & K NAOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica NOWOHUCKA nr domu 51A nr lokalu —- kod pocztowy 30-728 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2012 R.2012-12-03 do dziś
209.01.2014 R., REP. A NR 357/2014, NOTARIUSZ KONR AD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, W § 4 DODAJE SIĘ PKT. 842014-03-03 do dziś
329.12.2015, REPERTORIUM A NR 10140/2015, NOTARIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PALC NA GROBLACH NR 21 ZMIANA § 52016-01-25 do dziś
426.01.2016 R. REPERTORIUM A NR 1974/2016 NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C.MGR MARTA SAJKIEWICZ-ZARZYCKA, MGR WOJCIECH ZARZYCKI, MGR SABINA KUREK, UL.MOSIĘŻNICZA 3, 31-547 KRAKÓW W UMOWIE SPÓLKI ZMIENIONO: §5, §6, §92016-02-29 do dziś
521.12.2017 R., NOTARIUSZ MAGDALENA LEJMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10800/2017, ZMIANA: § 5, § 6, DODANO: § 6 A.2018-03-21 do dziś
630.03.2023 R. NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9037/2023, ZMIANA: § 5, § 6, § 6 A.2023-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ2023-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2019-07-17 do dziś
2. ImionaARTUR MACIEJ2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2023-04-14 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2023-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ2023-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2023-04-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA2023-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2023-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-14 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2023-04-14 do dziś
2. ImionaOSKAR2023-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ2023-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2023-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2016-01-25 do dziś
25000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2014-03-03 do dziś
2. ImionaARTUR MACIEJ2014-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-12-03 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-12-03 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-03 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-12-03 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-12-03 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-12-03 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-12-03 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-12-03 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-12-03 do dziś
1064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
3data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
9data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
11data złożenia 08.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-08 do dziś
12data złożenia 08.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-08 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-08 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów