EWA MENDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000442548
Numer REGON: 302302701
Numer NIP: 7811882227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297680/21/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA MENDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO2012-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOGOTOWO ulica WIERZBOWA nr domu 186 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2012-12-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EWA-MENDEL.PL2012-12-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EWA-MENDEL.PL2012-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.11.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 12887/2012.2012-12-03 do dziś
231.12.2012 R., REP. A NR 13937/2012, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 3 UST. 2 LIT. A) I B) UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2013-01-29 do dziś
324.03.2021 R., REP. A NR 2269/2021, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, ZMIENIONO §3, §4, §5 UST. 1 I UST. 2, §7 UST. 1 I UST. 2, §9 UST. 1, §9 UST. 4, W §9 DODANO UST. 11,12,13,14. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWA MENDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3021931302012-12-03 do dziś
4. Numer KRS0000429153 2012-12-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENDEL2012-12-03 do dziś
2. ImionaEWA JOANNA2012-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-12-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2021-05-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2021-05-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2013-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2016-09-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego777.000 ZŁ2014-09-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2014-09-03 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego775.000,00 ZŁ2013-01-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2013-01-29 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁ2012-12-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-12-03 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ2021-05-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWA MENDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3021931302012-12-03 do dziś
4. Numer KRS0000429153 2012-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-12-03 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-03 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-12-03 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-12-03 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-12-03 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-12-03 do dziś
746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-12-03 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2012-12-03 do dziś
925 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
4data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
10data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
11data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów